Susținere teză abilitare: ”Comunicarea în societatea de consum” de către candidatul Frunzaru Valeriu

Susținere teză abilitare: ”Comunicarea în societatea de consum” de către candidatul Frunzaru Valeriu

Candidat   Conf. univ. dr. Frunzaru Valeriu
Instituția la care este titular candidatul  Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Ştiinţe ale comunicării
Data și ora susținerii publice 01 aprilie 2021, ora 12,00
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, Bd. Expozitiei, Nr.30A, et. 8, online, platforma webex
Titlul tezei de abilitare  Comunicarea în societatea de consum
Componenţa Comisiei de abilitare Prof .Univ.Dr. Diana Cismaru – SNSPA

Prof .Univ.Dr. DELIA CRISTINA BĂLAȘ (Balaban) – UBB CLUJ

Prof .Univ.Dr. Ileana Cristina Rotaru – UVT

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări  fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare RO EN
Raportul comisiei de abilitare fisier
Categories: Susțineri