Susținere teză abilitare: “Anticipatory Governance Foresight for Science & Innovation and Higher Education” de către candidatul Adrian Curaj

Susținere teză abilitare: “Anticipatory Governance Foresight for Science & Innovation and Higher Education” de către candidatul Adrian Curaj

Candidat  Prof. univ. dr. Adrian Curaj
Instituția la care este titular candidatul  Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare  Management
Data și ora susținerii publice 28.07.2021, ora 11: 00
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, Bd. Expozitiei, Nr.30A, et. 8, online, platforma webex
Titlul tezei de abilitare Anticipatory Governance Foresight for Science & Innovation and Higher Education
Componenţa Comisiei de abilitare Prof .Univ.Dr. Florina Pînzaru – SNSPA

Prof .Univ.Dr. Ion Popa – ASE

Prof .Univ.Dr. Răzvan Nistor – UBB, Cluj

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări  fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare RO EN
Raportul comisiei de abilitare fisier

 

Categories: Susțineri