Ştiinţe ale Comunicării

Pe scurt

Studiul aprofundat al comunicării este o necesitate a timpului nostru. Expansiunea sa este propulsată atât de dorința de a investiga și explica fenomene intrinsec interesante, cât și de nevoi sociale palpabile. Cu deschidere către dinamica academică globală și cu atenție la evoluțiile locale, programul de studii doctorale în științele comunicării oferă un cadru pentru maturizarea abilităților de cercetare, înțelegere și acțiune ale tinerilor cercetători.

Cui ne adresăm

Programul este deschis candidatelor și candidaților care dovedesc pasiune pentru cercetarea științifică în această arie de cunoaștere. Cerem rigoare, putere de muncă și integritate de la doctoranzii noștri, și vom căuta semnele acestor calități încă din timpul procesului de admitere.

Cercetare

Odată admis(ă), este de așteptat să faceți cercetare atât în mod independent, cât și în cadrul laboratoarelor din cadrul Centrului de Cercetare în Comunicare sau în contextul unor proiecte de cercetare. 

Teme de interes

Puteți schița în mod independent o propunere de cercetare, însă aceasta trebuie acceptată de un coordonator. Studiile doctorale presupun, în fond, un efort ghidat de un profesor cu experiență. De aceea, este recomandat să vedeți în prealabil temele sugerate de coordonatori.

[Consultați lista coordonatorilor și a temelor propuse]

[Informații despre admitere]

Lista doctoranzilor este disponibilă aici.

În construcție. Vă rugăm să reveniți.