Cercetare

I. Administrație publică

Centrul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative (C.D.P.S.A.)   

C.D.P.S.A. a fost organizat şi funcţionează în temeiul Deciziei Rectorului SNSPA nr. 11/05.02.2008, emisă potrivit Hotărârii Senatului SNSPA din 4 februarie 2008, fiind un centru de cercetare la nivelul universității.

C.D.P.S.A. are ca scop organizarea de activităţi de cercetare, dezvoltare, consultanţă și expertiză în domeniul dreptului public şi al ştiinţelor administrative.

În cei 12 ani de activitate, Centrul a derulat numeroase proiecte de cercetare și diseminare finanțate CNCSIS, A.N.C.S., CNFIS., a sprijinit derularea programelor de cercetare doctorală în domeniul științelor administrative pentru cca.30  doctoranzi care și-au finalizat și susținut tezele  și îndrumarea cercetătorilor postdoctoranzi în Ș.A. De asemenea, cu sprijinul Centrului au fost realizate și publicate 15 lucrări în volum și organizate peste 10 manifestări științifice de prestigiu.

Website: www.cdpsa.ro

Academic Journal of Law and Governance (AJLG)

Revista Academic Journal of Law and Governance (AJLG) diseminează, pe plan european și internațional, eforturile depuse de cercetătorii români și omologii lor europeni în investigarea evoluției dreptului public și a științelor administrative, cu un accent pe continentul european. AJLG este jurnalul științific oficial al Societății Academice de Științe Administrative, reprezentând totodată rezultatul colaborării cu Centrul de Drept Public și  Științe Administrative din cadrul SNSPA. Revista apare neîntrerupt din anul 2013, frecvența de publicare fiind de un număr anual, la care se adaugă numere speciale. Revista are un regim  open acces fiind accesibilă pe site-ul dedicat, materialele fiind publicate în limba engleză. Revista este indexată în baze de date internaționale, precum: HeinOnline, CEEOL, SSRN. De asemenea revista este indexată WorldCat și înregistrată la Library of Congress – East Central European Section.

Website: www.ttpublishing.eu/ajlg

II. Comunicare

Centrul de Cercetare în Comunicare (CCC) este o instituţie afiliată Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice din SNSPA. Misiunea Centrului este de a ajuta la dezvoltarea unei activităţi de cercetare riguroase şi susţinute în ştiinţele comunicării şi în discipline conexe. Un obiectiv important al Centrului este crearea unei reţele academice internaţionale care să conecteze cercetători şi instituţii din lumea întreagă. Centrul de Cercetare în Comunicare coordonează activitatea laboratoarelor de cercetare din FCRP. De asemenea, CCC este organizator principal al mai multor conferințe și workshopuri internaționale.

Website: http://comunicare.ro/index.php?page=centru-cercetare-comunicare

Center for EU Communication Studies (CECS) din cadrul SNSPA este umbrela instituțională a primului cluster academic din România dedicat comunicării publice în context european. Inițiat de profesori ai Facultății de Comunicare și Relații Publice (SNSPA) în cadrul proiectului “Euroantreprenoriat – calificări universitare pentru europenizarea societăţii româneşti”, CECS se bucură de implicarea a numeroși cercetători români și străini cu interese științifice legate de politica de comunicare a Uniunii Europene, EU affairs, guvernanță, procese de europenizare etc.

CECS se dorește a fi o platformă internațională destinată explorării ştiinţifice şi instrumentalizării comunicării în context european –  o temă prea puțin cercetată și dezbătută, în ciuda mizei strategice pe care o are în soluționarea a ceea ce specialiştii numesc criza de legitimitate și de leadership a UE.

Revista Română de Comunicare şi Relaţii Publice (RRCRP) este un periodic academic interdisciplinar care publică articole ştiinţifice din domeniul studiilor de media şi comunicare, precum şi cercetări din zona relaţiilor publice sau din câmpuri conexe. Revista apare sub auspiciile Centrului de Cercetare în Comunicare al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice. Frecvenţa de apariţie este de trei numere anual (la care se adaugă numere speciale). Revista conţine rubrici dedicate articolelor de cercetare, recenziilor, interviurilor şi informaţiilor pentru autori. Materialele publicate sunt redactate în limba engleză și pot fi citite gratuit pe situl revistei. Revista este indexată în următoarele baze de date internaționale: Web of Science ESCI, Scopus, EBSCO, ProQuest, DOAJ, CEEOL, CNKI, ERIH Plus, Index Copernicus, ROAD, Cabell’s, Genamics Journal Seek.

Website: https://journalofcommunication.ro/index.php/journalofcommunication

III. Management

Centrul de Cercetare în Management (CCM) – condus de prof. univ. dr. habil. Mădălina Vătămănescu (http://ccm.facultateademanagement.ro/). CCM vizează teme de actualitate transpuse în analize conceptuale și empirice cu un înalt nivel calitativ, promovate prin intermediul unor publicații științifice și conferințe cu renume internațional și prin organizarea unor evenimente academice tematice. Misiunea sa este de a sprijini, dezvolta și integra cercetarea de elită în toate activitățile educaționale, academice și științifice. Obiectivul subsumat al CCM este reprezentat de crearea unui edificiu interdisciplinar prin prisma căruia cercetători din întreaga lume își pot împărtăși pasiunea și dedicarea față de cunoaștere și inovare.

Centrul pentru Studiul Organizațiilor Responsabile (COSR) – condus de conf. univ. dr. Alexandra Zbuchea (http://www.facultateademanagement.ro/centrul-de-cercetare-in-management-si-leadeship/). COSR urmărește promovarea unor practici sustenabile atât în mediul privat cât și în cel public, atât în cadrul organizațiilor pro-profit, cât și a celor non-profit. Acest deziderat se realizează prin conectarea mediului academic cu organizații sustenabile, studierea și promovarea practicilor responsabile, promovarea inovării sociale în organizații, oferirea de resurse privind practicile responsabile în societarea contemporană, înțelegerea consumatorilor și a cetățenilor și simularea unui comportament responsabil din partea lor. Centrul activează ca un hub științific de întâlnire a stakeholderilor interesați în dezvoltarea sustenabilă a societății, care doresc să fie parte a unui eco-sistem economic sustenabil.

Centrul de Leadership și Inovare (CLI) – condus de dr. Ioana Petrescu (http://cli.facultateademanagement.ro/). CLI își propune să contribuie la dezvoltarea şi promovarea leadershipului de calitate atât în sfera privată, cât și în cea publică, la promovarea activităților de inovare în interiorul SNSPA și în afara ei. CLI dorește să crească gradul de conștientizare la nivelul societății privind importanța leadershipului și a inovării, să ofere de expertiză mediului academic, actorilor sociali, economici şi politici relevanţi, să elaboreze şi să implementeze proiecte de cercetare, pe cont propriu sau în parteneriat și, nu în ultimul rând, să atragă fonduri naţionale şi internaţionale în vederea realizării proiectelor asumate. Pentru realizarea acestor obiective, CLI organizează dezbateri cu studenți și personalități publice, seminarii, evenimente şi conferinţe pe teme legate de leadership și inovare, realizează analize și elaborează rapoarte împreună cu parteneri din mediul privat.

Începând cu anul 2013, Facultatea de Management din cadrul SNSPA editează o revistă academică proprie: Management Dynamics in the Knowledge Economy (MDKE–www.managementdynamics.ro). Aceasta este indexată în peste 15 baze de date internaționale recunoscute (AcademicKeys, BASE, Cabell’s, CEEOL, DOAJ, EBSCO, EconLit, ERIH Plus, GIF, Index Copernicus, NewJour, ProQuest, Road, RePEc – EconPapers, Ulrich’s).

IV. Științe politice

Perspective Politice este o revistă BDI fondată în 2006 de Andrei Țăranu și Virginia Mircea în scopul promovării Științelor Politice din România. În anul 2008 Perspective Politice a fost donată Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA lărgindu-și astfel orizontul epistemologic. Revista se adresează tuturor celor interesați de teoria și știința politică, de abordarea teoretică a realității sociale, politice, economice și administrative din România, în special, dar și din Europa și în plan internațional în general. Perspective Politice este deschisă oricărei abordări metodologice asupra realului politic și social fără a-și asuma un curent ideologic anume. Astfel de-a lungul timpului în Perspective Politice au apărut articole extrem de diverse ca orientare politică și de abordare. De asemenea au fost publicate articole și interviuri inedite cu persoane de mare întindere intelectuală – ultimul interviu acordat de Tony Judt în timpul vieții a fost publicat în Perspective Politice.

Încă de la apariție Perspective Politice și-a dorit să răspundă unei nevoi academice acute: aceea ca doctoranzii  și cercetătorii din România să poată publica și în limba română articolele sau referatele la care au lucrat. Desigur, Perspective Politice – așa cum se vede și din Board of Trustees – este plurilingvistică: a publicat articole în română, engleză și franceză. În ultima perioadă, însă, publică articole doar în Română și Engleză și este mândră că a apărut constant, bianual, în cei doisprezece ani de existență instituțională în cadrul SNSPA.

În acest moment site-ul http://perspective.politice.ro/ este în reconstructie. Bazele de date în care este inclusă revista sunt: CEEOL, EBSCO, GESIS, Ulrichs și Index Copernicus.