Profesori și teme [Științe ale Comunicării]

PROF.UNIV.DR. ALINA BÂRGĂOANU – Adresă email: alina.bargaoanu@comunicare.ro 

Sfera publică europeană

Identitatea europeană

Încadrarea mediatică a subiectelor europene

Media şi sfera publică

Comunicarea în Uniunea Europeană

Rolul media în procesul de europenizare

Media şi criza economică europeană

PROF.UNIV.DR. NICOLETA CORBU –Adresă email: nicoleta.corbu@comunicare.ro

Teorii ale comunicării de masă (agenda setting, utilizări şi recompense, spirala tăcerii, fluxul comunicării în două trepte etc.)

Dieta media în noul sistem informațional

Comunicare politică în noul peisaj mediatic

De la consumul de știri la comportamente digitale

Noi direcţii de analiză în teoriile comunicării în era reţelelor sociale

Dezinformare în era digitală

Efecte ale utilizării media în era reţelelor sociale

PROF.UNIV.DR. PAUL DOBRESCU – Adresă email: paul.dobrescu@comunicare.ro

Est-Vest, noua fractură care se adaugă celei dintre nordul şi sudul european

Ascensiunea lumii emergente şi problemele pe care le ridică pentru stabilitate şi cooperare

Noi spatii de comunicare si practice cultural la nivel European

Euroscepticismul ca dominant a spatiului public European

Crizele care se anunta in perioada post criza

Puteri economice, puteri mediatice. Rolul giganţilor tehnologici în  revoluţionarea comunicării;

Declinul globalizării şi creşterea conectivităţii inteligente;

Tehnologiile emergente şi rolul lor în noua structură de putere   globală;

Particularităţi ale comunicării în epoca “post adevăr”.

PROF.UNIV.DR. GRIGORE GEORGIU – Adresă email: grigore.georgiu@comunicare.ro – AN DE LICHIDARE

Cultură şi comunicare. Teorii actuale privind influenţa noilor mijloacele de comunicare asupra universului cultural.

Schimbarea paradigmelor culturale în lumea postmodernă (aplicaţii cu privire la ştiinţă, artă, religie, educaţie, comunicare).

Teorii cu privire la cultura media. Manipulare şi violenţă simbolică.

Raportul dintre cultura scrisă şi cultura media (audiovizual) în educaţia contemporană.

Imagine şi limbaj în comunicarea artistică. Procesul de receptare artistică. Relaţia dintre artă şi public. Industrii culturale şi problema kitsch-ului. Analize şi aplicaţii aplicate asupra unor domenii particulare (film, literatură, arte plastice, urbanism, design etc.).

Globalizare şi cultură. Problema identităţilor culturale în contextul globalizării şi al procesului de integrare europeană. Rolul sistemului mediatic în redefinirea identităţilor culturale.

Comunicarea interculturală. Etnocentrism şi relativism cultural. Competenţe şi bariere în comunicarea interculturală. Aplicaţii.

Diversitatea culturilor şi dialogul intercultural. Interferenţe şi hibridări culturale. Teorii privind diferenţele dintre culturi; factori, dimensiuni şi indicatori. Identităţile culturale ca sinteze între global şi local.

Religii şi conflicte identitare. Teorii privind „ciocnirea civilizaţiilor” în lumea actuală.

Dezbateri privind criza Uniunii Europene. Reproblematizări privind raportul dintre naţional şi european, dintre identităţile culturale naţionale şi identitatea europeană emergentă. Euroscepticismul, criza imigranţilor şi problema identităţii culturale a Europei.

Problema brandului de ţară. Imaginea României în Europa; probleme, abordări, proiecte.

PROF.UNIV.DR. CONSTANTIN SCHIFIRNEŢ – Adresă email: constantin.schifirnet@comunicare.ro

Imaginea instituțiilor publice românești în mediul online

Construcţia mediatică a europenizării societăţii româneşti

Genul social în social media 

Comunicarea online și vârsta utilizatorilor

Comportamente  de comunicare în mediul online

Comunitatea locală şi presa locală. 

Rolul new media în dezvoltarea culturii virtuale 

Diferenţe etnice în rețelele sociale online 

Comunicarea online în situații de criză 

Spațiu public și spațiu privat în rețelele sociale online

PROF.UNIV.DR. TUDOR VLAD –  Adresă email: tvlad@uga.edu

Criterii de evaluare a libertăţii presei

Impactul noilor tehnologii asupra mass media şi asupra statutului comunicatorilor

Evaluarea programelor academice de jurnalism din România

Rolul presei in procesul de democratizare

Pieţele mass media din Europa Centrală şi de Est

Relatia dintre învățământul de jurnalism

Industria media în era digitală

PROF.UNIV.DR. DIANA-MARIA CISMARU – Adresă email: diana.cismaru@comunicare.ro

Impactul dezvoltării social media asupra comunicării organizaționale

Transformări ale organizațiilor și managementului în societatea în rețea

Rolul social media în generarea inovației în organizații și societate

Managementul reputației organizaționale în societatea digitală

Transformarea relațiilor publice în societatea hiperconectată

Stategii de comunicare și promovare în societatea digitală

Practici de relații publice în mediul global

Mass self-communication și alterarea identității în social media

Fenomene psiho-sociale și caracteristici ale comunicării în mediul online

Efecte negative ale dezvoltării mediului digital la nivel social

Comunicare și educație în epoca postmodernă

Aplicații ale comunicării digitale în educația modernă

CONF.UNIV.DR. LOREDANA RADU – Adresă email: loredana.vladu@comunicare.ro

Comunicare și guvernare
Comunicarea și fundamentarea politicilor publice
Comunicare publică și dezvoltare durabilă
Opinii și atitudini cu privire la Uniunea Europeană
Analiza proceselor de europenizare
Patologii ale comunicării online: fenomenul ”fake news”
Criza de încredere în sistemele de guvernare.

CONF.UNIV.DR. LOREDANA IVAN – Adresă email: loredana.ivan@comunicare.ro

Visual ageism: reprezentarea vizuală a vârstnicilor in conținuturile media
Age-friendly city: percepții și așteptări ale cetățenilor de diferite generații
Vârstncii și folosirea noilor tehnologii de comunicare și informare
Solidaritate între generații în era digitală
Digital-care: practici de ajutor și în context formal și informal
Practici sociale și atitudini față de vârstnici și îmbătrânire
Conflicte în cadrul familiei și utilizarea noilor tehnologii de comunicare și informare

CONF.UNIV.DR. VALERIU FRUNZARU – Adresă email: valeriu.frunzaru@comunicare.ro

Gestionarea identității online 

Rețelele sociale online și valorile sociale
Publicitatea în societatea digitală
Comunicarea dintre universitate, studenți și angajatori
Comunicarea dintre elevi, profesori și părinți 
Antiintelectualismul în discursul politic
Dialogul social în contextul schimbărilor sociale, politice și tehnologice