Profesori și teme [Științe ale Comunicării]

PROF.UNIV.DR. ALINA BÂRGĂOANU – Adresă email: alina.bargaoanu@comunicare.ro 

 1. Sfera publică europeană
 2. Identitatea europeană
 3. Încadrarea mediatică a subiectelor europene
 4. Media şi sfera publică
 5. Comunicarea în Uniunea Europeană
 6. Rolul media în procesul de europenizare
 7. Media şi criza economică europeană

PROF.UNIV.DR. NICOLETA CORBU –Adresă email: nicoleta.corbu@comunicare.ro

 1. Teorii ale comunicării de masă (agenda setting, utilizări şi recompense, spirala tăcerii, fluxul comunicării în două trepte etc.)
 2. Identitate / identitate europeană
 3. Comunicare politică în noul peisaj mediatic
 4. De la consumul de știri la comportamente digitale
 5. Rolul stereotipurilor în comunicarea de masă
 6. Noi direcţii de analiză în teoriile comunicării în era reţelelor sociale
 7. Comunicare interculturală
 8. Efecte ale utilizării media în era reţelelor sociale

PROF.UNIV.DR. PAUL DOBRESCU – Adresă email: paul.dobrescu@comunicare.ro

 1. Est-Vest, noua fractură care se adaugă celei dintre nordul şi sudul european
 2. Ascensiunea lumii emergente şi problemele pe care le ridică pentru stabilitate şi cooperare
 3. Noi spatii de comunicare si practice cultural la nivel European
 4. Euroscepticismul ca dominant a spatiului public European
 5. Crizele care se anunta in perioada post criza
 6. Puteri economice, puteri mediatice. Rolul giganţilor tehnologici în  revoluţionarea comunicării;
 7. Declinul globalizării şi creşterea conectivităţii inteligente
 8. Tehnologiile emergente şi rolul lor în noua structură de putere   globală
 9. Particularităţi ale comunicării în epoca “post adevăr”.

PROF.UNIV.DR. GRIGORE GEORGIU – Adresă email: grigore.georgiu@comunicare.ro

 1. Cultură şi comunicare. Teorii actuale privind influenţa noilor mijloacele de comunicare asupra universului cultural.
 2. Schimbarea paradigmelor culturale în lumea postmodernă (aplicaţii cu privire la ştiinţă, artă, religie, educaţie, comunicare).
 3. Teorii cu privire la cultura media. Manipulare şi violenţă simbolică.
 4. Raportul dintre cultura scrisă şi cultura media (audiovizual) în educaţia contemporană.
 5. Imagine şi limbaj în comunicarea artistică. Procesul de receptare artistică. Relaţia dintre artă şi public. Industrii culturale şi problema kitsch-ului. Analize şi aplicaţii aplicate asupra unor domenii particulare (film, literatură, arte plastice, urbanism, design etc.).
 6. Globalizare şi cultură. Problema identităţilor culturale în contextul globalizării şi al procesului de integrare europeană. Rolul sistemului mediatic în redefinirea identităţilor culturale.
 7. Comunicarea interculturală. Etnocentrism şi relativism cultural. Competenţe şi bariere în comunicarea interculturală. Aplicaţii.
 8. Diversitatea culturilor şi dialogul intercultural. Interferenţe şi hibridări culturale. Teorii privind diferenţele dintre culturi; factori, dimensiuni şi indicatori. Identităţile culturale ca sinteze între global şi local.
 9. Religii şi conflicte identitare. Teorii privind „ciocnirea civilizaţiilor” în lumea actuală.
 10. Dezbateri privind criza Uniunii Europene. Reproblematizări privind raportul dintre naţional şi european, dintre identităţile culturale naţionale şi identitatea europeană emergentă. Euroscepticismul, criza imigranţilor şi problema identităţii culturale a Europei.
 11. Problema brandului de ţară. Imaginea României în Europa; probleme, abordări, proiecte.

PROF.UNIV.DR. CONSTANTIN SCHIFIRNEŢ – Adresă email: constantin.schifirnet@comunicare.ro

 1. Societatea digitală și alfabetizarea digitală 
 2. Europenizarea în societatea digitală
 3. Mass-media publică şi jurnalismul alternativ
 4. Mass-media şi activismul social
 5. Formarea deprinderilor de comunicare 
 6. Rolul new media în dezvoltarea culturii virtuale
 7. Identitate culturală, naţională şi de grup social în reţelele sociale
 8. Interacţiune şi socializare în social media
 9. Gândirea comunicaţională
 10. Consecinţele crizelor sociale și economice în evoluţia mass-media
 11. Grupurile etnice și social media
 12. Religie și social media
 13. Responsabilitatea socială corporatistă și social media
 14. Modernitate, postmodernitate şi mass media
 15. Comunicare pe internet și vârsta utilizatorilor
 16. Comportamente  de comunicare în mediul online

PROF.UNIV.DR. TUDOR VLAD –  Adresă email: tvlad@uga.edu

 1. Criterii de evaluare a libertăţii presei
 2. Impactul noilor tehnologii asupra mass media şi asupra statutului comunicatorilor
 3. Evaluarea programelor academice de jurnalism din România
 4. Rolul presei in procesul de democratizare
 5. Pieţele mass media din Europa Centrală şi de Est
 6. Relatia dintre învățământul de jurnalism 
 7. Industria media în era digitală

PROF.UNIV.DR. DIANA-MARIA CISMARU – Adresă email: diana.cismaru@comunicare.ro

 1. Impactul dezvoltării social media asupra comunicării organizaționale
 2. Provocări pentru managementul organizațional în societatea în rețea
 3. Transformări ale organizațiilor și managementului în societatea cunoașterii
 4. Forme ale învățării organizaționale în societatea cunoașterii
 5. Rolul social media în generarea inovației în organizații și societate
 6. Strategii de refacere a reputației în urma unei crize organizaționale
 7. Managementul reputației organizaționale în societatea digitală
 8. Crize reputaționale – cauze, particularități și consecințe
 9. Transformarea relațiilor publice în societatea hiperconectată
 10. Stategii de comunicare și promovare în societatea digitală
 11. Practici de relații publice în mediul internațional: diferențe interculturale
 12. Mass self-communication și alterarea identității în social media
 13. Fenomene psiho-sociale și caracteristici ale comunicării în rețelele sociale online
 14. Mecanisme, actori și instrumente în cadrul sharing economy
 15. Forme de antreprenoriat social dezvoltate în cadrul sharing economy
 16. Aplicații ale comunicării digitale în educația modernă
CONF.UNIV.DR. LOREDANA RADU – Adresă email: loredana.radu@comunicare.ro
 1. Comunicare și guvernare
 2. Comunicarea și fundamentarea politicilor publice
 3. Comunicare publică și dezvoltare durabilă
 4. Opinii și atitudini cu privire la Uniunea Europeană
 5. Analiza proceselor de europenizare
 6. Patologii ale comunicării online: fenomenul ”fake news”
 7. Criza de încredere în sistemele de guvernare