Profesori și teme [Științe ale Comunicării]

PROF.UNIV.DR. ALINA BÂRGĂOANU – Adresă email: alina.bargaoanu@comunicare.ro 

Sfera publică europeană;

Identitatea europeană;

Încadrarea mediatică a subiectelor europene;

Media şi sfera publică;

Comunicarea în Uniunea Europeană;

Rolul media în procesul de europenizare;

Media şi criza economică europeană.

 

PROF.UNIV.DR. NICOLETA CORBU -Adresă email: nicoleta.corbu@comunicare.ro

Teorii ale comunicării de masă (agenda setting, utilizări şi recompense, spirala tăcerii, fluxul comunicării în două trepte etc.);

Dieta media în noul sistem informațional;

Comunicare politică în noul peisaj mediatic;

De la consumul de știri la comportamente digitale;

Noi direcţii de analiză în teoriile comunicării în era reţelelor sociale;

Dezinformare în era digitală;

Efecte ale utilizării media în era reţelelor sociale.

 

PROF.UNIV.DR. PAUL DOBRESCU – Adresă email: paul.dobrescu@comunicare.ro

Est-Vest, noua fractură care se adaugă celei dintre nordul şi sudul european;

Ascensiunea lumii emergente şi problemele pe care le ridică pentru stabilitate şi cooperare;

Noi spatii de comunicare si practice cultural la nivel European;

Euroscepticismul ca dominant a spatiului public European;

Crizele care se anunta in perioada post criza;

Puteri economice, puteri mediatice. Rolul giganţilor tehnologici în  revoluţionarea comunicării;

Declinul globalizării şi creşterea conectivităţii inteligente;

Tehnologiile emergente şi rolul lor în noua structură de putere   globală;

Particularități ale comunicării în epoca “post adevăr”.

 

PROF.UNIV.DR. GRIGORE GEORGIU – Adresă email: grigore.georgiu@comunicare.ro – AN DE LICHIDARE

Cultură şi comunicare. Teorii actuale privind influenţa noilor mijloacele de comunicare asupra universului cultural;

Schimbarea paradigmelor culturale în lumea postmodernă (aplicaţii cu privire la ştiinţă, artă, religie, educaţie, comunicare);

Teorii cu privire la cultura media. Manipulare şi violenţă simbolică;

Raportul dintre cultura scrisă şi cultura media (audiovizual) în educaţia contemporană;

Imagine şi limbaj în comunicarea artistică. Procesul de receptare artistică. Relaţia dintre artă şi public. Industrii culturale şi problema kitsch-ului. Analize şi aplicaţii aplicate asupra unor domenii particulare (film, literatură, arte plastice, urbanism, design etc.);

Globalizare şi cultură. Problema identităţilor culturale în contextul globalizării şi al procesului de integrare europeană. Rolul sistemului mediatic în redefinirea identităţilor culturale;

Comunicarea interculturală. Etnocentrism şi relativism cultural. Competenţe şi bariere în comunicarea interculturală. Aplicaţii;

Diversitatea culturilor şi dialogul intercultural. Interferenţe şi hibridări culturale. Teorii privind diferenţele dintre culturi; factori, dimensiuni şi indicatori. Identităţile culturale ca sinteze între global şi local;

Religii şi conflicte identitare. Teorii privind „ciocnirea civilizaţiilor” în lumea actuală;

Dezbateri privind criza Uniunii Europene. Reproblematizări privind raportul dintre naţional şi european, dintre identităţile culturale naţionale şi identitatea europeană emergentă. Euroscepticismul, criza imigranţilor şi problema identităţii culturale a Europei;

Problema brandului de ţară. Imaginea României în Europa; probleme, abordări, proiecte.

 

PROF.UNIV.DR. CONSTANTIN SCHIFIRNEŢ – Adresă email: constantin.schifirnet@comunicare.ro (AN DE LICHIDARE)

Imaginea instituțiilor publice românești în mediul online;

Construcţia mediatică a europenizării societăţii româneşti;

Genul social în social media;

Comunicarea online și vârsta utilizatorilor;

Comportamente  de comunicare în mediul online;

Comunitatea locală şi presa locală;

Rolul new media în dezvoltarea culturii virtuale;

Diferențe etnice în rețelele sociale online;

Comunicarea online în situații de criză;

Spațiu public și spațiu privat în rețelele sociale online.

 

PROF.UNIV.DR. TUDOR VLAD –  Adresă email: tvlad@uga.edu

Criterii de evaluare a libertăţii presei;

Impactul noilor tehnologii asupra mass media şi asupra statutului comunicatorilor;

Evaluarea programelor academice de jurnalism din România;

Rolul presei in procesul de democratizare;

Pieţele mass media din Europa Centrală şi de Est;

Relația dintre învățământul de jurnalism;

Industria media în era digitală.

 

PROF.UNIV.DR. DIANA-MARIA CISMARU – Adresă email: diana.cismaru@comunicare.ro

Impactul dezvoltării social media asupra comunicării organizaționale;

Transformări ale organizațiilor și managementului în societatea în rețea;

Rolul social media în generarea inovației în organizații și societate;

Managementul reputației organizaționale în societatea digitală;

Transformarea relațiilor publice în societatea hiperconectată;

Strategii de comunicare și promovare în societatea digitală;

Practici de relații publice în mediul global;

Mass self-communication și alterarea identității în social media;

Fenomene psiho-sociale și caracteristici ale comunicării în mediul online;

Efecte negative ale dezvoltării mediului digital la nivel social;

Comunicare și educație în epoca postmodernă;

Aplicații ale comunicării digitale în educația modernă.

 
CONF.UNIV.DR. LOREDANA VLADU – Adresă email: loredana.vladu@comunicare.ro

Comunicarea științei/ Science communication;

Comunicarea dezvoltării/ Development communication: procese, strategii și principii de comunicare pentru schimbări sociale pozitive;

Identificarea, analizarea și combaterea narațiunilor înșelătoare pe teme științifice;

Comunicarea datelor și rezultatelor de monitorizare și evaluare;

Comunicare, încredere publică și guvernare;

Criza de încredere în sistemele de guvernare;

Comunicarea și fundamentarea politicilor publice;

Strategii de comunicare în politicile, programele și
proiectele finanțate de Uniunea Europeană;

Dezinformare și reziliență societală;

Strategii de alfabetizare media pentru combaterea
dezinformării;

Patologii ale comunicării online: fenomenul ”fake news”;

Opinii și atitudini cu privire la Uniunea Europeană: euroscepticism, europopulism, anti-europenism etc.

 
 
CONF.UNIV.DR. LOREDANA IVAN – Adresă email: loredana.ivan@comunicare.ro

Visual ageism: reprezentarea vizuală a vârstnicilor in conținuturile media;

Generații și viziuni despre viitor în zone caracterizate prin abandon și depopulare

Vârstnicii și folosirea noilor tehnologii de comunicare și informare;

Solidaritate între generații în era digitală;

Practici sociale și atitudini față de vârstnici și îmbătrânire;

Conflicte în cadrul familiei și utilizarea noilor tehnologii de comunicare și informare.

Practici de mediere în folosirea noilor tehnologii  în relațiile părinți-copii-bunici

Media repertoire la diferite generații.

 
 
CONF.UNIV.DR. VALERIU FRUNZARU – Adresă email: valeriu.frunzaru@comunicare.ro
Gestionarea identității online;
Rețelele sociale online și valorile sociale;
Publicitatea în societatea digitală;
Comunicarea dintre universitate, studenți și angajatori;
Comunicarea dintre elevi, profesori și părinți;
Antiintelectualismul în discursul politic;
Dialogul social în contextul schimbărilor sociale, politice și tehnologice. 
 
 
CONF.UNIV.DR. MĂLINA CIOCEA – Adresă email: malina.ciocea@comunicare.ro (CV)
Construcția problemelor publice în actualul peisaj comunicațional;
Comunicare mediată și mediatizare;
Arene publice, actori și practici deliberative;
Practici culturale emergente;
Discursul media asupra migrației;
Memorie culturală;
Politici ale memoriei.
 
CONF.UNIV.DR. CORINA DABA-BUZOIANU – Adresă email: corina.buzoianu@comunicare.ro (CV)
Măsurarea în comunicarea de criză;
Rolul tehnologiei în anticiparea și prevenirea crizelor;
Comunicarea de criza în mediul online;
Rolul social media în escaladarea crizelor;
Noi modele de răspuns la criză.