Sociologie

Scurtă descriere

Sociologia este disciplina referențială pentru cunoașterea vieții sociale, fiind instrument de bază al guvernării în secolul al XX-lea. Indisolubil legată de democrație, sociologia oferă informațiile, modelele descriptive și explicative ale vieții sociale de care are absolută nevoie  orice guvernare democratică.

Sociologia din România a avut o tradiție la nivel mondial în perioada interbelică, oferind culturii universale prima școală de monografie sociologică din lume, primele filme sociologice, primele campanii de ceea ce astăzi numim dezvoltare comunitară, iar după 1990 sociologia a fost în mod organic relansată în România. 

SNSPA, ca școală de guvernare, în mod inevitabil a dezvoltat specializarea sociologie la nivel de excelență prin școala doctorală de sociologie. Având deja tradiție în SNSPA programul doctoral de sociologie este centrat pe studierea empirică a societății românești, având totodată și o orientare teoretică importantă care ține de fundamentele metodologice și epistemologice ale sociologiei. În cadrul școlii se pot distinge atât abordările sociologice clasice, cât și cele de factură antropologică, această dimensiune, fiind una de foarte mare tradiție în România.

[Consultați lista coordonatorilor și a temelor propuse]

Lista doctoranzilor este disponibilă aici.

În construcție.