Management

Cui ne adresăm

Profilul candidatului este pentru noi foarte important. Acesta trebuie să demonstreze:

  • curiozitate și spirit de creativitate în formularea unor întrebări de cercetare noi și provocatoare;
  • un interes autentic pentru management strategic, antreprenoriat și inovare;
  • pasiunea de a explora procese și fenomene noi și de a le examina în profunzime; aplecarea spre cercetarea care poate transforma pozitiv practica managerială.

Candidații pot fi tineri cercetători care au absolvit recent programe masterale sau practicieni cu experiență diversă (antreprenori, manageri, traineri, specialiști din departamentele de R&D, consultanți etc.) dornici să privească dintr-un alt unghi dinamica organizațiilor și a mediului de afaceri.

Ce vă propunem

Cursurile oferite doctoranzilor în Management sunt orientate spre tendințele și provocările actuale, atât în cercetare, cât și în practică:

  • Strategii și procese de management și inovare – titular de curs: prof. univ. dr. habil. Florina Pînzaru
  • Metode calitative și cantitative în cercetarea din științele economice – titular de curs: prof. univ. dr. habil. Elena-Mădălina Vătămănescu
  • Topici avansate de management strategic – titular de curs: prof. univ. dr.  Constantin Brătianu
  • Etica cercetării și integritate academică – titular de curs: prof. univ. dr. habil. Elena-Mădălina Vătămănescu

Cercetare

Doctoranzii au posibilitatea să desfăşoare activităţi de cercetare şi să publice în centrele specializate ale Facultății de Management din cadrul SNSPA:

  • Centrul de Cercetare în Management (CCM)– condus de prof. univ. dr. Mădălina Vătămănescu. CCM vizează teme de actualitate de management transpuse în analize conceptuale și empirice cu un înalt nivel calitativ, promovate prin intermediul unor publicații științifice și conferințe cu renume internațional și prin organizarea unor evenimente academice tematice.
  • Centrul pentru Studiul Organizațiilor Responsabile (COSR)– condus de conf. univ. dr. Alexandra Zbuchea. COSR urmărește promovarea practici sustenabile de management prin conectarea mediului academic cu organizații sustenabile, prin înțelegerea consumatorilor și a cetățenilor și stimularea unui comportament responsabil din partea lor.
  • Centrul de Leadership și Inovare (CLI)– condus de dr. Ioana Petrescu. CLI are misiunea de a contribui la dezvoltarea şi promovarea leadershipului de calitate, atât în sfera privată, cât și în cea publică, prin creșterea gradului de conștientizare la nivelul societății privind importanța leadershipului și a inovării.

Teme de interes

Cei trei conducători de doctorat propun teme noi care să stimuleze gândirea analitică și spiritul critic al doctoranzilor, care să repună în discuție adevăratele probleme de cercetare, implicațiile lor pragmatice și scenariile viitoare cu un nivel ridicat de obiectivare.

[Consultați lista coordonatorilor și a temelor propuse]

Lista doctoranzilor este disponibilă aici.

În construcție.