Admitere 2021

În mod excepțional, admiterea din toamna lui 2021 se va realiza exclusiv prin intermediul unei platforme online. Mai jos veți găsi informații sintetice despre criteriile pe care trebuie să le îndepliniți pentru a candida și despre pașii pe care trebuie să-i urmați.

Criterii:

– studii masterale finalizate

– studii de licență de lungă durată finalizate (4 ani)

Pași

A. Preînscriere 

B. Înscriere / depunere dosar

Pasul 1: Accesează platforma de admitere online, la adresa admitere.snspa.ro și deschide un cont de utilizator. Platforma poate fi utilizată cu ușurință de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet.    
Pasul 2: Completează toate câmpurile din secțiunea “Profil”
Asigură-te că ai completat corect și complet câmpurile “Nume”, “Prenume”, “CNP”, în căsuțele corespunzătoare.
Pasul 3. Alege domeniul, coordonatorul de doctorat dorit și tema doctorală (detalii aici).
Pasul 4: Încarcă documentele solicitate în secțiunea “Documente”
Pasul 5. Completează datele legate de diplomele anterioare (licență, masterat), în secțiunea „Studii”.
Pasul 6. Achită taxa de înscriere, în valoare de 300 de lei (detalii aici), și încărcă chitanța scanată/fotografiată în secțiunea „Documente”.
Pasul 7: Completează secțiunea Curriculum Vitae, încarcă CV-ul și lucrările publicate.
Toate datele sunt validate și salvate în contul tău de candidat, în momentul apăsării butonului “Salvează”.
După data de finalizare a înscrierilor, nu vei putea să mai modifici sau să completezi vreun câmp. Orice omisiune sau greșeală în completarea câmpurilor obligatorii duce la eliminarea din concursul de admitere la SNSPA.
Te rugăm să te asiguri că datele completate în contul tău de candidat sunt corecte și reale. Fiecare candidat/ă este responsabil de acuratețea datelor introduse în câmpurile platformei de admitere online. Numai aceste date vor fi luate în considerare pentru înscrierea la programele selectate.
Dacă ai întrebări, nu ezita să ne contactezi pe doctorat@snspa.ro.

C. Interviu

Calendar al admiterii pentru anul universitar 2021-2022

Perioada de înscriere online: 1-17 septembrie
Desfășurarea probelor: 20-24 septembrie
Afișarea rezultatelor: 25-27 septembrie
Înmatriculare: 28-30 septembrie, între orele 16.00 – 19.00 


Probe/domenii

 • Științe ale comunicarii: 21 septembrie
 • Științe politice : 22 septembrie
 • Relații Internaționale: 21septembrie
 • Sociologie: 22 septembrie
 • Științe administrative: 23 septembrie
 • Management: 24 septembrie

Recapitulare a conținutului dosarului de candidatură:

Cerere de înscriere la concurs – formular tip 

Curriculum vitae şi lista lucrărilor publicate (inclusiv lucrări de specialitate prezentate public) şi extrase ale publicaţiilor relevante pentru domeniul doctoratului;

Proiectul propus de candidat/ă pentru cercetarea doctorală – (Conform Template )

Copie a actului de identitate;

Copie după certificatul de naştere;

Copie după diploma de bacalaureat + anexe sau echivalentul acesteia 

Copie după  diploma de licenţă  + anexe (foaie matricolă/supliment la diplomă) sau echivalentul acesteia şi a anexelor corespunzătoare 

Copii după diploma de studii postuniversitare (studii aprofundate, masterat, doctorat) + anexe (foaie matricolă/supliment la diplomă) sau echivalentul acestora 

Copie certificat de căsătorie 

Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere

Dovezile privind competența lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională (opţional).

Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi atestatul de echivalare a acesteia eliberat de Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor – CNRED  din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de aceea la depunerea dosarului vă rugăm să prezentaţi şi actele în original.

Dosarul candidaţilor declaraţi admişi va fi completat cu actele solicitate, în original sau copie legalizată/certificată la secretariat, după caz, la înmatriculare.

Pregătirea admiterii la doctorat implică un efort preliminar de informare despre teme de cercetare și coordonatori. Găsiți mai jos lista coordonatorilor, pe domenii, cu temele de cercetare preferate de aceștia.

 • Sesiunea 2021 | Studii universitare de doctorat

  52 de locuri, din care:

  • 26 de locuri – fără taxă, fără bursă
  • 26 de locuri – fără taxă, cu bursă

  Din totalul locurilor finanțate de la bugetul de stat pentru anul universitar 2021-2022, sunt scoase la concurs:

  • 2 locuri pentru candidații de etnie romă

  Numărul de locuri finanțate de la buget de stat pentru candidații etnici români: 2 locuri

 • TAXA ÎNSCRIERE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT: 300 lei
 • TAXĂ ÎNMATRICULARE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT: 100 lei
 • TAXĂ STUDII: 7000 lei/an

Taxele se achită în contul: SNSPA- Școala Doctorală, RO 66BRDE445SV27447894450

În măsura în care informațiile despre admitere pe care le căutați nu sunt pe acest site, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa:  doctorat@snspa.ro

Telefonul secretariatului este: 0372249772

Alte contacte

Mihaela Boite

e-mail: mihaela.boite@snspa.ro

Irina Lipănescu

e-mail: irina.lipanescu@snspa.ro

Dragos Ioniță

e-mail: dragos.ionita@snspa.ro

Alina Constatinescu

e-mail: alina.constantinescu@snspa.ro