Admitere 2024

Admiterea are loc în sesiunea septembrie 2024, dosarele candidaților vor fi depuse FIZIC pentru înscriere (Bld. Expoziției Nr. 30A, Sector 1, etaj 8, sala 802; Orar: Luni-Joi: 10.00-16.00 / Vineri: 10.00-14.00),  iar interviul se va desfășura FIZIC, la sediul SNSPA.

Mai jos veți găsi informații sintetice despre criteriile pe care trebuie să le îndepliniți pentru a candida și despre pașii pe care trebuie să-i urmați.

Criterii:
– studii de licență de 3 ani, finalizate cu diplomă și studii masterale finalizate cu diplomă / adeverință de absolvire (valabil numai pentru absolvenții din sesiunea 2024)

sau

– studii de licență de lungă durată (4 ani), finalizate cu diplomă (pentru absolvenții pre-Bologna).

Pași
A. Înscriere / depunere dosar
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII / DOSAR
– Cerere de înscriere la concurs – formular tip (disponibil aici);
– Fișa de înscriere, completată cu majuscule şi care să conţină toate datele candidatului (disponibilă aici);
– Curriculum Vitae şi lista lucrărilor publicate (inclusiv lucrări de specialitate prezentate public, dacă acestea există) şi extrase ale publicaţiilor relevante pentru domeniul doctoratului (dacă există);
– Proiectul propus de candidat pentru cercetarea doctorală, redactat conform Ghidului de elaborare;
– Copie a actului de identitate;
– Copie după certificatul de naştere;
– Certificat de căsătorie / alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
– Copie după diploma de bacalaureat + anexe sau echivalentul acesteia (eventual traduse și legalizate);
– Copie după diploma de licenţă + anexe sau echivalentul acesteia şi a anexelor corespunzătoare (eventual traduse și legalizate);
– Copii după diploma de studii postuniversitare + anexe (studii aprofundate, masterat, doctorat) sau echivalentul acestora (eventual traduse şi legalizate);
– Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere în valoare de 300 RON
– Dovezile privind competența lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională (obligatoriu pentru candidații care doresc să redacteze teza în limba engleză).

NOTĂ: Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de aceea la depunerea dosarului vă rugăm să prezentaţi şi actele în original.

NOTĂ: În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

NOTĂ: Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi atestatul de echivalare a acesteia, eliberat de Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei.

NOTĂ: Pe lângă documentele solicitate prin Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studii universitare de doctorat, candidații pentru locurile destinate etnicilor romi vor prezenta o adeverință eliberată de o organizație legal constituită a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă (candidatul nu trebuie să fie neapărat membru al organizației în cauză). Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor înregistrare la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri etc.

NOTĂ: Detalii despre admiterea pe locuri destinate românilor de pretutindeni pot fi obținute de la adresa: Procedura de admitere – Admitere SNSPA

B. Interviu ÎN FORMAT FIZIC, la sediul SNSPA: prezentarea proiectului de cercetare doctorală în fața unei comisii de admitere alcătuită din coordonatorii din domeniul pentru care s-a optat.

C. Înmatricularea – Dosarul candidaţilor declaraţi admişi în urma interviului va fi completat la înmatriculare cu diplomele  de studii în original la Secretariatul Școlii Doctorale și dovada plății taxei de înmatriculare (100 RON).

Calendar al admiterii pentru anul universitar 2024-2025

Calendar

– Depunerea dosarelor de înscriere: 2-13 septembrie 2024;

Orar: Luni-Joi: 10.00-16.00; Vineri: 10.00-14:00

– Susținerea interviurilor de admitere: 20-26 septembrie 2024:

o Științe ale Comunicării: 17 septembrie;
o Științe Administrative: 18 septembrie;
o Științe Politice: 18 septembrie;
o Științe Politice (subdomeniul Relații Internaționale): 18 septembrie;
o Management: 19 septembrie;
o Sociologie: 20 septembrie.

– Afișarea rezultatelor: 23 septembrie 2024;

– Înmatricularea candidaților declarați admiși: 25-27 septembrie 2024

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII / DOSAR

 • Cerere de înscriere la concurs – formular tip (disponibil aici);
 • Fişa de înscriere, completată cu majuscule şi care să conţină toate datele candidatului (disponibilă aici);
 • Curriculum Vitae şi lista lucrărilor publicate (inclusiv lucrări de specialitate prezentate public, dacă acestea există) şi extrase ale publicaţiilor relevante pentru domeniul doctoratului (dacă există);
 • Proiectul propus de candidat pentru cercetarea doctorală, redactat conform Ghidului de elaborare;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copie după certificatul de naştere;
 • Certificat de căsătorie / alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
 • Copie după diploma de bacalaureat + anexe sau echivalentul acesteia (eventual traduse și legalizate);
 • Copie după diploma de licenţă + anexe sau echivalentul acesteia şi a anexelor corespunzătoare (eventual traduse și legalizate);
 • Copii după diploma de studii postuniversitare + anexe (studii aprofundate, masterat, doctorat) sau echivalentul acestora (eventual traduse şi legalizate);
 • Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere în valoare de 300 RON;
 • Dovezile privind competenşa lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională (opţional / obligatoriu pentru candidații care doresc să redacteze teza în limba engleză).

NOTĂ: Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de aceea la depunerea dosarului vă rugăm să prezentaţi şi actele în original.

NOTĂ: În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

NOTĂ: Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi atestatul de echivalare a acesteia, eliberat de Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei.

NOTĂ: Pe lângă documentele solicitate prin Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studii universitare de doctorat, candidații pentru locurile destinate etnicilor romi vor prezenta o adeverință eliberată de o organizație legal constituită a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă (candidatul nu trebuie să fie neapărat membru al organizației în cauză). Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor înregistrare la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri etc.

NOTĂ: Dosarul candidaţilor declaraţi admişi în urma interviului va fi completat la înmatriculare cu actele solicitate, în original la Secretariatul Școlii Doctorale

Pregătirea admiterii la doctorat implică un efort preliminar de informare despre teme de cercetare și coordonatori. Găsiți mai jos lista coordonatorilor, pe domenii, cu temele de cercetare preferate de aceștia.

 • Sesiunea 2023 | Studii universitare de doctorat

  Repartizare locuri:
  50 de locuri finanțate de la bugetul de stat, din care:

  o 25 de locuri – finanțare de la buget, fără bursă
  o 25 de locuri – finanțare de la buget, cu bursă

  Din totalul locurilor finanțate de la bugetul de stat pentru anul universitar 2023-2024, sunt scoase
  la concurs 2 locuri pentru candidații de etnie romă

Suplimentar, au fost alocate 3 locuri finanțate de la bugetul de stat pentru românii de pretutindeni, din care: 
o 2 locuri – finanțare de la buget, cu bursă
o 1 loc – finanțare de la buget, fără bursă
 • TAXA ÎNSCRIERE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT: 300 lei
 • TAXĂ ÎNMATRICULARE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT: 100 lei
 • TAXĂ STUDII (pentru studenții admiși în regim „Cu taxă”): 7000 lei/an

Taxele se achită în contul: SNSPA- Școala Doctorală, RO 66BRDE445SV27447894450

În măsura în care informațiile despre admitere pe care le căutați nu sunt pe acest site, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa:  doctorat@snspa.ro

Telefonul secretariatului este: 0372249772

Alte contacte

Florentina Pană-Micu

e-mail: florentina.micu@snspa.ro

Mihaela Boite

e-mail: mihaela.boite@snspa.ro

Irina Lipănescu

e-mail: irina.lipanescu@snspa.ro

Dragos Ioniță

e-mail: dragos.ionita@snspa.ro

Alina Radu-Petrescu

e-mail: alina.constantinescu@snspa.ro