Profesori și teme [Sociologie]

PROF. UNIV. DR. VLADIMIR PASTI – Adresă email: vpasti@yahoo.com

   1. Schimbarea societăților – cum trec societățile dintr-o formă de organizare într-o altă formă de organizare. Teorie generală și studii de caz

 1. Organizarea socială și evoluția ei – teorie generală și studii de caz.
 2. Revoluțiile ca formă specială de schimbare a societăților – teorie generală și studii de caz
 3. Schimbări interne ale societăților. Evoluții ale infrastructurilor și structurilor sociale (logistice, tehnologice, demografice, ocupaționale, rezidențiale, statale, sociale și cultural-ideologice) și efectele lor asupra celorlalte componente ale societății.
 4. Puterea – studii de caz și teorie generală și studii istorice. Cum se produce, se distribuie și se utilizează puterea și de astfel.
 5. Statul și societatea – studii de caz și studii istorice
 6. Politica și relația ei cu societatea – studii de caz și studii istorice
 7. Grupuri sociale și evoluția relațiilor dintre ele. Studii de caz
 8. Formele de cunoaștere dintr-o societate (inclusiv cunoașterea științifică) în relație cu societatea. Valori, ideologii, cultură, artă, etc
 9. Societatea românească în perioada 1923-prezent.

PROF. UNIV. DR. ALFRED BULAI – Adresă email: alfbulai@yahoo.com

 1. Sociologie politică și electorală: Comportament electoral, mecanisme de alegere socială, leadership politic, strategii politice și electorale etcciologie politică și electorală
 2. Marketing politic și guvernamental: Construcția și destructurarea Imaginii politice, analiza imagologică a acțiunilor politice și guvernamentale, Ideologie și imagine, marketizare deciziilor guvernamentale etc
 3. Comunicare socială și politică: Analiza proceselor de comunicare politică și socială, probleme de comunicare în viața socială, optimizarea proceselor de comunicare, comunicare organizațională, etc.
 4. Sociologie publică: Angajareasociologului în dezbaterea problemelor sociale, statutul sociologului în societate, statutul profesional al sociologului etc
 5. Sociologia guvernării:Bazele sociale ale guvernării,cercetarea socială în mecanismul deciziilor politice, analiza birocrației guvernamentale etc. 
 6. Probleme sociale și politici publice în România postcomunistă: Analiza problemelor sociale, conflicte sociale și dinamică socială, dinamica schimbării politicilor publice, evaluarea politicilor publice etc
 7. Creație artistică și societate:Arta în societate, public și creație artistică, rta ca document social, rta și schimbare socială etc.  
 8. Sociologia cunoașterii: Fundamentele sociale ale cunoașterii, limbaj și societate, construcția memoriei sociale,timp și timp social,epistemologia științelor sociale etc.
 9. Fundamentele metodologice ale științelor sociale:Obiectivitatea cunoașterii științifice, realism și constructivism, validarea în cercetarea socială, specificul cercetării sociale. deontologia cercetării sociale etc
 10. Sociologia Emoțiilor:Emoție și acțiune socială, creație culturală și emoție, empatia ca instrument metodologic în științele sociale, emoție și schimbare socială, etc.  

CONF. UNIV. DR. ANDREI GHEORGHIȚĂ – Adresă email: andrei.gheorghita@ulbsibiu.ro

 1. Explicarea deciziei de vot: clivaje politice și aliniamente electorale; personalizarea politicii electorale; identificare partinică; vot retrospectiv
 2. Explicarea participării electorale: resurse individuale și participare; mobilizareelectorală; conexiuni sociale.
 3. Analiza campaniilor electorale: populism; clientelism electoral; rolul mass media.
 4. Solidaritate socială și capitalism: tipuri de solidaritate și mecanisme ale solidarității;inegalități sociale; relații de muncă; statul bunăstării.
 5. Solidaritate socială și valori sociale: mecanisme ale solidarității; solidaritate încontextul Uniunii Europene; solidaritate în situații de criză.
 6. Mișcări sociale: globalizare și mișcări sociale; noi mișcări sociale; noi tehnologii șimișcări sociale; participare politică de protest.
 7. Politică, guvernare și stat din perspectiva sociologiei politice: democratizare și consolidare democratică; cultură politică; organizații politice.