Profesori și teme [Sociologie]

PROF. UNIV. DR. VLADIMIR PASTI – Adresă email: vpasti@yahoo.com

Caracteristici ale regimului comunist și ale societatii socialiste romanesti

Particularitati ale capitalismului si ale democratiei in Romania postcomunista

Caracteristici, tendinte, evolutii ale tranzitiei postcomuniste in Romania (1989-2007)

Noi tendinte ale politicii si societatii romanesti dupa 2007

Elitele comunismului și ale postcomunismului si mobilitatea sociala

Conflicte sociale latente si manifeste in Ro pre și post 1989

Schimbari ale comportamentelor politice, economice si sociale ale populatiei în post-comunism

Stiintele sociale și cercetarea stiintifica a societatii in Romania dupa 1990

Ideologiile postcomunismului si ideologiile lumii occidentale (Europa Occidentala si UE)

Procese sociale în societatea română modernă și contemporană

PROF. UNIV. DR. ALFRED BULAI – Adresă email: alfbulai@yahoo.com

Sociologie electorală și marketing politic și guvernamental

Comunicare socială și politică

Sociologie publică

Sociologia guvernării; Probleme sociale și politici publice în România postcomunistă

Creație artistică și societate

Epistemologia științelor sociale și sociologia cunoașterii

Fundamentele metodologice ale științelor sociale

Sociologia Emoțiilor: Emoție și acțiune socială, creație culturală și emoție, empatia ca instrument metodologic în științele sociale, emoție și schimbare socială, etc


CONF. UNIV. DR. ANDREI GHEORGHIȚĂ – Adresă email: andrei.gheorghita@ulbsibiu.ro

Studii electorale: participare electorală; clivaje politice și aliniamente electorale; explicații ale deciziei de vot; personalizarea politicii electorale; populism; clientelism electoral; campanii electorale

Sociologie politică: clivaje sociale și politice; socializare și cultură politică; participare politică; partide politice și grupuri de interese; elite politice; mișcări sociale; democratizare și consolidare democratică

Solidaritate socială, valori sociale și capitalism: tipuri de solidaritate și mecanisme ale solidarității; solidaritate și crize economice; inegalități sociale; relații de muncă; statul bunăstării; solidaritate în contextul Uniunii Europene

Solidaritate socială și valori sociale: mecanisme ale solidarității; solidaritate încontextul Uniunii Europene; solidaritate în situații de criză.

Mișcări sociale: globalizare și mișcări sociale; noi mișcări sociale; noi tehnologii șimișcări sociale; participare politică de protest.

Politică, guvernare și stat din perspectiva sociologiei politice: democratizare și consolidare democratică; cultură politică; organizații politice.

PROF. UNIV. DR. REMUS GABRIEL ANGHEL  – Adresă email: remusgabriel@yahoo.com

Migrație și integrare – teorii, aplicații, studii de caz

Transnaționalism și globalizare – procese sociale și legături societale. Studii de caz din Europa de est

Transformări societale în Estul Europei

Minorități etnice în tranziție: diversitate, drepturi, inegalități etnice

Dezvoltare internațională: actori, politici, contexte

Provocări globale contemporane: migrații, natură, inegalități

Migrație de întoarcere, transnationalism și dezvoltare  

Satul românesc în tranziție. proprietate, încredere socială, transformare socială

Antropologia Europei de est