Profesori și teme [Management]

Prof. univ. dr. Constantin Brătianu (CV) –  Adresă email: constantin.bratianu@gmail.com

 • Managementul cunoștințelor în economiile emergente.
 • Managementul dinamicii cunoștințelor organizaționale.
 • Universitățile ca organizații care învață
 • Învățarea organizațională și organizațiile care învață.
 • Integrarea strategiilor de cunoștințe în strategiile corporative.
 • Riscuri asociate managementului cunoștințelor
 • Managementul schimbării si managementul de criză

 Prof. univ. dr. habil. Florina Pînzaru (CV) – Adresă email: florina.pinzaru@facultateademanagement.ro

 • Impactul digitalizării asupra practicii manageriale;
 • Managementul inovării și tehnologiei: cercetare-dezvoltare, strategii și noi modele de afaceri;
 • Managementul resurselor și strategii de dezvoltare;
 • Strategii manageriale și de marketing pentru crearea de plusvaloare;
 • Managementul agilității organizaționale;
 • Leadership și managementul echipelor de nativi digitali;
 • Managementul programelor complexe de dezvoltare.

Prof. univ. dr. habil. Elena-Mădălina Vătămănescu (CV) – Adresă email: madalina.vatamanescu@facultateademanagement.ro

 • Rolul capitalului intelectual în dezvoltarea organizațională;
 • Resurse intangibile și competitivitate organizațională;
 • Rolul capitalului intelectual în internaționalizarea afacerilor;
 • Modele manageriale integrative și sustenabilitatea organizațiilor;
 • Comportament și diagnoză organizațională în organizațiile competitive;
 • Impactul rețelelor sociale profesionale asupra competitivității manageriale;
 • Strategii și practici manageriale B2B;
 • Modele multidimensionale de analiză a practicilor organizaționale și manageriale.
Prof. univ. dr. Adriana Grigorescu (CV) – Adresă email: adriana.grigorescu@snspa.ro
 • Studii de management comparat public/privat și dezvoltare sustenabilă
 • Strategii manageriale și de marketing in afaceri publice și/sau private
 • Managementul performant și etică în afaceri
 • Managementul strategic și inovare in IMM-uri/organizații publice
 • Management integrat educație – mediul de afaceri – sector public
 • Capital uman – relația dintre educație și piața muncii
 • Economie și Guvernare Globala – studii și analize inter- și trans-disciplinare
 • Management comparat internațional
 • Globalizare – Politici și strategii de racordare instituționala
 • Managementul fondurilor europene în dezvoltarea instituțională
 • Conf. univ. dr. Alexandra Zbuchea – Adresă email: alexandra.zbuchea@facultateademanagement.ro
 • Modele de afaceri în sectorul nonprofit;
 • Managementul cunoștințelor în organizații nonprofit;
 • Rolul culturii în dezvoltarea sustenabilă;
 • Managementul sustenabil al organizațiilor culturale;
 • Antreprenoriat cultural;
 • Modele de consum cultural;
 • Modele de management în organizații responsabile;
 • Strategii de responsabilitate socială corporativă;