Profesori și teme [Management]

Prof. univ. dr. Constantin Brătianu (CV) –  Adresă email: constantin.bratianu@gmail.com

 •  
 • Managementul cunoștințelor în economiile emergente.
 • Managementul dinamicii cunoștințelor organizaționale.
 • Universitățile ca organizații care învață
 • Învățarea organizațională și organizațiile care învață.
 • Integrarea strategiilor de cunoștințe în strategiile corporative.
 • Riscuri asociate managementului cunoștințelor
 • Managementul schimbării si managementul de criză
 •  

 Prof. univ. dr. habil. Florina Pînzaru (CV) – Adresă email: florina.pinzaru@facultateademanagement.ro

 • Impactul digitalizării asupra practicii manageriale;
 • Managementul inovării și tehnologiei: cercetare-dezvoltare, strategii și noi modele de afaceri;
 • Managementul resurselor și strategii de dezvoltare;
 • Strategii manageriale și de marketing pentru crearea de plusvaloare;
 • Managementul agilității organizaționale;
 • Leadership și managementul echipelor de nativi digitali;
 • Managementul programelor complexe de dezvoltare.

Prof. univ. dr. habil. Elena-Mădălina Vătămănescu (CV) – Adresă email: madalina.vatamanescu@facultateademanagement.ro

 •  
 • Rolul capitalului intelectual în dezvoltarea organizațională;
 • Resurse intangibile și competitivitate organizațională;
 • Rolul capitalului intelectual în internaționalizarea afacerilor;
 • Modele manageriale integrative și sustenabilitatea organizațiilor;
 • Comportament și diagnoză organizațională în organizațiile competitive;
 • Impactul rețelelor sociale profesionale asupra competitivității manageriale;
 • Strategii și practici manageriale B2B;
 • Modele multidimensionale de analiză a practicilor organizaționale și manageriale.
Prof. univ. dr. Adriana Grigorescu (CV) – Adresă email: adriana.grigorescu@snspa.ro
 •  
 • Studii de management comparat public/privat și dezvoltare sustenabilă
 • Strategii manageriale și de marketing in afaceri publice și/sau private
 • Managementul performant și etică în afaceri
 • Managementul strategic și inovare in IMM-uri/organizații publice
 • Management integrat educație – mediul de afaceri – sector public
 • Capital uman – relația dintre educație și piața muncii
 • Economie și Guvernare Globala – studii și analize inter- și trans-disciplinare
 • Management comparat internațional
 • Globalizare – Politici și strategii de racordare instituționala
 • Managementul fondurilor europene în dezvoltarea instituțională

Prof. univ. dr. Alexandra Zbuchea (CV) – Adresă email: alexandra.zbuchea@facultateademanagement.ro

 • Modele de afaceri în sectorul nonprofit;
 • Managementul cunoștințelor în organizații nonprofit;
 • Rolul culturii în dezvoltarea sustenabilă;
 • Managementul sustenabil al organizațiilor culturale;
 • Antreprenoriat cultural;
 • Modele de consum cultural;
 • Modele de management în organizații responsabile;
 • Strategii de responsabilitate socială corporativă;

Prof. univ. dr. Adrian Curaj (CV)- Adresă email: adrian.curaj@gmail.com

 • Design Strategic – în exerciții prospective strategice (foresight) – pentru politici publice mai bune și guvernanță mai eficientă – pentru anticiparea viitorului(-urilor) – într-o abordare de ‘Anticipatory Innovation Governance’ (Strategic Design – in strategic forward-looking exercises (foresight) – for better policies and effective governance – in the face of uncertain future(s) – in an Anticipatory Innovation Govnernace approach)

 • Transformarea culturii cercetării prin știința deschisă și noi abordări, metrici și metode de evaluare a cercetarii  (Transforming research culture through open science and new research assessment approaches, metrics and methods)

 • Noul Proces de Descoperire Antreprenorială (EDP) pentru Specializare Inteligentă: adresând dezvoltarea durabilă (și noi contexte regionale) (S4), diversificând activitățile de specializare, cu participarea cetățenilor (The new Entrepreneurial Discovery Process for Smart Specialisation: addressing sustainable development (and new regional contexts) (S4), diversifying the activities for specialisation, engaging citizens)