Profesori și teme [Științe Administrative]

PROF. UNIV. DR. ANI MATEI – Adresă email: amatei@snspa.ro

 • 1. Paradigme contemporane ale managementului public
 • 2. Abordări sistemice integrate ale managementului si economiei publice;
 • 3. Inovarea socială și impactul său asupra dezvoltării sectorului public;
 • 4.  Specializare și coordonare în organizațiile sectorului public în condițiile afirmării
 • guvernanței colaborative. Rolul mecanismelor de tip piață sau rețea;
 • 5. Managementul adaptiv în contextul creșterii complexității administrative. Modele și strategii în sistemele administrației publice
 • 6. Modelarea și optimizarea structurilor și deciziilor administrative
 • 7. ”Smart administration” si procesele adiacente acesteia.

PROF. UNIV. DR. IRINA ZLĂTESCU  – Adresă email: irina.zlatescu@administratiepublica.eu

 • 1. Administrația publică și rolul său în îndeplinirea fiecăruia dintre obiectivele Agendei ONU 2030
 • 2. Administrația parlamentară si drepturile omului
 • 3. Criza. Arta guvernării. Drepturile omului. Administrația publică și gestionarea crizei
 • .Cultura și administrația publică
 • 5.Drepturile omului în administrarea justiției
 • 6.Globalizarea. Neoliberalismul. Drepturile omului
 • 7.Guvernanță globală și noile tehnologii. Drepturile omului
 • 8.Guvernarea digitală și valorile umane
 • 9.Libertăți religioase. Administrația publică
 • 10. Liberul acces al cetățenilor europeni la funcții publice din statele europene
 • 11. Migrație. Emigrație. Imigrație. Integrarea imigranților
 • 12.Protecția informațiilor și a datelor personale prin modalități administrative
 • 13. Statul. Societatea. Libertățile religioase
 • 14. Statutul cetățeanului într-un context de guvernanță. Modele europene alternative
 • 15. Violența domestică. Implicarea administrației și justiției

 • PROF. UNIV. DR. EMIL BĂLAN – Adresă email: emil_balan2005@yahoo.fr
 • 1.Constituționalizarea administrației publice. Repere pentru o Constituție administrativă;
 • 2.Statul de drept. Justiție administrativă și contencios administrativ-fiscal;
 • 3.Servicii publice și politici domeniale;
 • 4. Administrația publică și profesiile liberale;
 • 5. Modalități alternative de soluționare a litigiilor în administrație.
 • 6.Capacitatea administrativă a organizației publice (elemente; standarde; conformitate; consolidare/ dezvoltare); 
 • 7.Raporturi administrative;
 • 8. Proces bugetar și politici fiscal-bugetare. Gestionare eficientă a veniturilor publice.
 • 9.Calitatea reglementării (secundare). Politici și instrumente de asigurare; 
 • 10.Normativitatea organizării și funcționării administrației publice; 
 • 11.Sistematizarea și codificarea normelor administrației publice.
 • 12.Birocrație și procedură administrativă;
 • 13. Acțiunea administrativă a comunităților locale;
 • 14. Răspunderea pentru actul de putere publică;
 • 15. Etică și integritate în exercițiul funcțiilor și demnităților publice. Consolidarea instituțiilor anticorupție.