Profesori și teme [Științe Administrative]

PROF. UNIV. DR. ANI MATEI – Adresă email: amatei@snspa.ro

 • Paradigme contemporane ale managementului public
 • ”Smart administration” si procesele adiacente acesteia
 • Abordari sistemice integrate ale managementului si economiei publice
 • Inovarea socială și impactul său asupra dezvoltării sectorului public;
 • Specializare și coordonare în organizațiile sectorului public în condițiile afirmării guvernanței colaborative. Rolul mecanismelor de tip piață sau rețea;
 • Managementul adaptiv în contextul creșterii complexității administrative. Modele și strategii în sistemele administrației publice;
 • Modelarea și optimizarea structurilor și deciziilor administrative.

PROF. UNIV. DR. IRINA ZLĂTESCU  – Adresă email: irina.zlatescu@administratiepublica.eu

 • Administrația publică și rolul său în îndeplinirea fiecăruia dintre obiectivele Agendei ONU 2030
 • Arta guvernării în condiții de criză. Drepturile omului. Administrația publică și gestionarea crizei
 • Globalizarea. Administrația publică și drepturile omului
 • Guvernanța globală și impactul inteligenței artificiale asupra drepturilor omului
 • Cultura și administrația publică
 • Migrație. Emigrație. Imigrație. Integrarea imigranților
 • Statul. Societatea. Libertățile religioase
 • Rolul colectivităților locale în promovarea și protejarea drepturilor omului
 • Rolul administrației în prevenirea discriminării multiple la nivel național, european și internațional
 • Administrarea mediului în serviciului societății

 • PROF. UNIV. DR. EMIL BĂLAN – Adresă email: emil_balan2005@yahoo.fr
 • Constituționalizarea administrației publice. Sistematizarea și codificarea normelor administrației publice
 • Proces bugetar și contencios administrativ-fiscal
 • Servicii publice și politici domeniale
 • Modalități alternative de soluționare a litigiilor în administrație
 • Capacitatea administrativă a organizației publice (elemente; standarde; conformitate).Consolidare; dezvoltare
 • Calitatea reglementării. Standarde și instrumente de asigurare
 • Drept administrativ global și standarde de bună administrare. Birocrație și procedură administrativă
 • Guvernare democratică și acțiunea administrativă a colectivităților locale
 • Raporturi administrative și răspunderea pentru actul de putere publică
 • Etică și integritate în exercițiul funcțiilor și demnităților publice. Consolidarea instituțiilor anticorupție