Profesori și teme [Științe Politice]

Științe Politice

PROF. UNIV. DR. IORDAN BĂRBULESCU – Adresă email: iordanbarbulescu@snspa.ro

Politici publice europene;

Instituţii europene;

Proces decizional în Uniunea Europeană;

Relaţii externe ale Uniunii Europene;

Diplomatie si negocieri;

Evaluare de politici publice europene;

Relatia UE-ALC.

 

PROF. UNIV. DR. CEZAR BÎRZEA (AN DE LICHIDARE) – Adresă email: cezarbirzea01@gmail.com

Cetatenia europeană;

Politici publice;

Securitate societală

Migrațiile umane în Europa;

Integrarea minorităților;

Politicile de dezvoltare;

Multiculturalitatea.

 

PROF. UNIV. DR. DANIEL DĂIANU – Adresă email: daniel.daianu@bnro.ro

Sistemul financiar international: criza, institutii, reforma cadrului de reglementare si supraveghere;

Guvernanta in UE: criza zonei euro; Uniunea Bancara; noul sistem de guvernanta in UE; implicatii penru tarile nou intrate in UE;

Tendinte structurale in economia mondiala: redistributia puterii economice; locul UE in economia globala; presiuni demografice;

Robustetea și rezilienșa sistemelor social-economice: șocuri convenționale și non-conventionale (inclusiv atacuri cibernetice);

Schimbari de climă si mediul economic si social;

Economia si pandemia;

Economii emergente si economii avansate;

Aderarea la zona euro.

 

PROF. UNIV. DR. MIHAIL IONESCU – Adresă email: ionescu_mihail@yahoo.com

1. Evenimente și evoluții politico-militare:

 • – Primul Război din Golf (1990) – cauze și consecințe;
 • – Al Doilea Război din Golf (martie 2023) – invazia din Irak (2003) și Marele Orient Mijlociu – trenduri hegemonice și actori implicați;

2. Intervenționismul liberal:

 • – Peacekeeping missions în fosta Iugoslavie (1992-1999) – situația actuală, soluții astăzi în Balcanii de Vest, Acordul de la Dayton (1995), intervenția NATO (1999), apariția statului Kosovo;
 • – Afganistan & Irak post 9/11 – declanșarea războiului împotriva terorismului, deschiderea erei intervenționismului liberal (misiuni de peacekeeping în state precum Afganistan, Congo, Mali sau Ucraina, sub egida NATO, ONU, OSCE etc.);
 • – Sfârșitul intervenționismului liberal;
 • – Retragerea din Irak și Afganistan;
 • – Ucraina (2014-prezent) și Rusia post-imperială;

3. Sfârșitul Războiului Rece și al „marii alianțe” SUA-URSS”:

 • – Dezbaterea privind extinderea NATO, orientarea vestică a URSS/Rusiei și abandonarea ei;
 • – Organizarea sistemică post-Război Rece (formarea OSCE, Parteneriatul pentru Pace al NATO (1994);
 • -Decizia extinderii NATO (dezbaterea problemei în Vest și pozițiile Rusiei – Madrid 1997, Washington – 1999, Valul II de extindere al NATO – 2004, Consiliul Rusia-NATO);
 • – România și NATO (1990-2004); 

4. Sudul Global în efervescența geopolitică:

 • – Apariția și consolidarea „Sudului global”- instituții , mari puteri, orientări geopolitice;
 • – “Primăvara Arabă” – cauze, consecințe, actori implicați ,rezultate, orizonturi de așteptare ale marilor puteri: teme de la izbucnirea mișcării în 2010-2011 la evenimentele din Libia, Egipt, Siria și reintrarea Rusiei in Orientul Mijlociu în 2015 pe fondul anexării Crimeei;
 • – Siria – o criză cu multiple dosare  (contradicții de mare putere, ciocnirile shiiţi-sunniti, Iranul si Mediterana, Rusia și căutarea unui rol global prin prezență mărită în Mediterana, SUA și Marele Orient Mijlociu, Califatul Arab versus Războiul împotriva terorismului , etc.) și rădăcini istorice (colonialism, ciocniri religioase, etc.);

5 Dinamica geopolitică a marilor puteri si alianțelor:

 • – Rusia si Războiul din Georgia (2008) – resurgența politicii de mare putere;
 • – Criza datoriilor suverane ale UE  (PIGS) și criza financiară globală (2008-2010) – dimensiuni geopolitice, realinieri si apariția politicii de putere;
 • – Creșterea exponențială a Chinei si “capcana lui Tucidide”, „Belt and Road”, o nouă mare strategie-trăsături specifice; este posibil  războiul hegemonic?; sfârșitul Pax Americana?;
 • – Brexit si criza internă a UE – realinieri de mare putere (2016-2021), de la  neoliberalism la illiberalism / suveranism, populism și extremism;
 • – Pandemia globală Sars-Cov-2 – influențe geopolitice, realinieri și reașezări sistemice – de la autonomia strategic a UE la relația Rusiei cu UE (acordurile de la Minsk), China si SUA; strategiile de securitate oficiale ale marilor puteri (asemănări si deosebiri);
 • – Momentul  unipolar al SUA si orientarea spre multipolarism: structura sistemică și strategii de mare putere (1993-2015);
 • – Noi „decupări” geopolitice globale (Marele Orient Mijlociu, Balcanii de Vest, Semiluna shiita etc.) –  alinieri si realinieri și instituții internaționale noi si perfecționarea celor vechi , etc.

6. Revoluția tehnologică:

 • – Impactul schimbărilor tehnologice asupra  relațiilor internaționale: schimbări și realinieri sistemice;
 • – Media digitală și influența ei asupra opiniei publice globalizate;
 • – Ce fel de lume a viitorului: natura sistemului internațional de state, gestionarea sistemică –  lume a „blocurilor”, a „concertului de  mari puteri”, „atomizată” sau alta;
 • – Impactul revoluției tehnologice asupra strategiei militare (Războiul din Ucraina: al dronelor si minelor – o noua eră a înfruntărilor militare? – schimbări strategice si operaționale, armatele viitorului, inteligența artificială (AI) si competiția globală.

 

PROF. UNIV. DR. TEODOR MELEŞCANU – Adresă email: tmelescanu@yahoo.com

Schimbarea naturii relațiilor internaționale și a utilizării forțri în contextul mondial;

Evoluțiile internaționale în regiunea Asi-Pacific;

Conflicte regionale și impactul lor asupra securității internaționale;

Rolul statelor naționale și asigurarea securității internaționale;

Hegemonia internațională și rolul său în echilibrul modial;

Rolul statelor naționale și asigurarea securității internaționale;

Asigurarea securității statelor membre ale NATO și UE;

Perspectivele Balcanilor de Vest în relațiile cu UE.

 

PROF. UNIV. DR. ADRIAN MIROIU – Adresă email: ad_miroiu@yahoo.com

Teoria alegerii sociale;

Filosofie politică;

Aplicații ale teoriilor instituționale;

Politici publice;

Cercetări scientometrice;

Politici publice pentru învățământul superior;

Teorii ale sistemelor autoritare, dictatoriale sau totalitare;

 

PROF. UNIV. DR. IOAN MIRCEA PAŞCU Adresă email: impascu@snspa.ro

Impactul crizelor structurale asupra sistemului international;

Razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei si accelerarea principalelor tendinte ale

transformarii pe plan global;

Redistribuirea puterii în sistemul internațional. De la unipolarism la multipli centri de putere

sau un nou sistem bipolar;

Uniunea Europeana ca actor international – de la putere normativa la autonomie strategică;

Procesul decizional în politica externă și de securitate, respectiv politica comună de securitate

și apărare a UE. Studii de caz;

Perspective asupra viitorului politicii comune de securitate și apărare;

Reconsiderarea parteneriatelor strategice ale Uniunii Europene: provocări și priorități;

Continuitate și schimbare în relatiile transatlantice;

Competiția globală între Statele Unite si China. Este “capcana lui Tucidide” inevitabilă?

Relațiile Chinei cu Uniunea Europeana și cu statele membre ale Uniunii Europene;

Parteneriatul Estic și relația UE – Federația Rusă;

“Reasigurarea strategică” și rolul NATO în securitatea europeană si globală;

Situatia politica și strategicp din Marea Neagrp dupa anexarea ilegalp a Crimeei și războiul de

agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Roluri și responsabilități ale NATO si UE;

Impactul inteligenței artificiale și al digitalizării asupra politicii externe și politicii de apărare;

Vulnerabilități, riscuri și amenințări la adresa securității naționale;

Conflictele secolului XXI. Tipologie și studii de caz.

PROF. UNIV. DR. GEORGE MAIOR 

Sisteme și procese de cunoaștere în era informațională;

Paradigme și percepții în studiul și practica relațiilor internaționale;

Instrumente și abordări diplomatice pentru secolul XXI;

Falii și punți geostrategice: securitatea de la regionalism la globalism;

Surse și tipuri de conflict și cooperare în era incertitudinii;

Digitalizarea securității: între conectivitate, adversitate și inteligență artificială;

Energia și mediul în noua arhitectură de securitate globală.

 
CONF. UNIV. DR. MIRUNA BUTNARU-TRONCOTĂ –  Adresă email: miruna.troncota@dri.snspa.ro
 
Postmodernism și globalizare;
Practici discursive de legitimare a deciziilor politice pe scena internațională;
Analiza intervenționismului umanitar;
Reconstrucție post-conflict;
Postcolonialism în relațiile internaționale;
Teoriile integrării europene;
Politici europene – mai ales politica de extindere și politica externă a UE;
Teorii geopolitice critice;
Europenizare din perspective interdisciplinare;
Comunități discursive din UE și din vecinătatea strategică a UE (Parteneriatul estic, Balcanii de Vest);

 

PROF. UNIV. DR. ANDREI ȚĂRANU – ataranu@politice.ro

Istoria Populismului european;

Populismul contemporan si impactul acestuia asupra democratiei;

Cultura si Politica: Influenta literaturii, artei si muzicii asupra formarii ideologiilor si comportamentelor politice;

Simbolica  Politica. Spatiul imaginarului politic;

Mitologie Politice. Limbaj si semantica politica;

Istoria Doctrinelor si Ideologiilor Politice;

 

PROF. UNIV. DR. ADRIAN POP – adrian.pop@snspa.ro

Evoluția regimurilor comuniste în Europa Centrală și de Est;

Disidență, opoziție și imperative geopolitice în Europa Centrală și de Est în perioada Războiului Rece;

Sfârșitul Războiului Rece, prăbuşirea regimurilor comuniste și tranziția politică în Europa Centrală și de Est;

Ciclurile lungi în relațiile internaționale. Dimensiuni economice și politico-militare;

Continuitate și schimbare în geopolitica secolelor XX-XXI. Puteri, percepții și vecinătăți împărțite;

Cooperarea regională în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est după Războiul Rece;

Ordinile internaționale și tranziția de putere în secolele XX- XXI;

Impactul puterilor emergente asupra distribuției de putere și guvernanței la nivel global și regional;

Evoluții ale complexelor regionale de securitate. Studii de caz;

Guvernanta globală si regională în vremea volatilității, incertitudinii, complexității și ambiguității;

Interacțiunea dintre relațiile internaționale și studiile prospective.

 

PROF. UNIV. DR. LILIANA POPESCU – Adresă email: liliana.popescu@politice.ro

Relația dintre Uniunea Europeană și spațiul postsovietic;

Relația Uniunea Europeană – Federația Rusă;

Politici și relații externe în Estul European;

Teme interdisciplinare relații internaționale – teorie politică; 

Teme interdisciplinare relații internaționale – studii de gen;

Procese contemporane de democratizare și de erodare a democrației;

Perspective feministe in relatii internationale.

 

PROF. UNIV. DR. MIHAI PĂUNESCU – Adresă email: mihai.paunescu@politice.ro

Politici publice;

Instituționalism în analiza organizațională;

Politici educaționale;

Politici ale învățământului superior;

Politica științei și scientometrie;

Sisteme electorale si sisteme politic;

Management public.

 
CONF. UNIV. DR. TODOR ARPAD – Adresă email: todor.arpad@politice.ro
 
Politici de mediu la nivel național și la nivelul Uniunii Europene;
 
Politici de dezvoltare durabilă la nivel național și la nivelul Uniunii Europene;
 
Varietăți de capitalism;
 
Politici de taxare, taxarea de mediu;
 
Reformă constituțională și sisteme politice;
 
Politici sociale, politici de austeritate la nivelul UE;
 
Politici de dezvoltare regională și descentralizare;
 
Sisteme naționale de coordonare a afacerilor europene;
 
Politica externă a Uniunii Europene, în special în domeniul combaterii schimbărilor climatice, egalitate de gen, drepturile omului și menținerea păcii;
 
Implementarea și analiza de impact a proiectelor din fonduri europene.
 
 
CONF. UNIV. DR. LAURENȚIU ȘTEFAN – Adresă email: laur_stefan@yahoo.com

Politică românească după 1989;

Partide politice;

Alianțe electorale și alianțe politice;

Coaliții de guvernare;

Formarea, funcționarea și terminarea guvernelor;

Selecția, profilul politic și non-politic al prim-miniștrilor;

Selecția și compoziția elitelor politice;

Elite parlamentare, elite guvernamentale, elite locale;

Instituții politice;

Participare politică.