Profesori și teme [Științe Politice]

Științe Politice

PROF. UNIV. DR. IORDAN BĂRBULESCU – Adresă email: iordanbarbulescu@snspa.ro

  1. Politici publice europene
  2. Instituţii europene
  3. Proces decizional în Uniunea Europeană
  4. Relaţii externe ale Uniunii Europene
  5. Diplomatie si negocieri
  6. Evaluare de politici publice europene
  7. Relația UE-ALC

PROF. UNIV. DR. CEZAR BÎRZEA – Adresă email: cezarbirzea01@gmail.com

  1. Cetățenia europeană
  2. Politici educaționale
  3. Securitate societală
  4. Migrațiile umane în Europa
  5. Integrarea minorităților
  6. Politicile de dezvoltare
  7. Multiculturalitatea

PROF. UNIV. DR. DANIEL DĂIANU – Adresă email: daiandan@b.astral.ro

  1. Sistemul financiar international: criza, institutii, reforma cadrului de reglementare si supraveghere
  2. Guvernanta in UE: criza zonei euro; Uniunea Bancara; noul sistem de guvernanta in UE; implicatii penru tarile nou intrate in UE;
  3. Tendinte structurale in economia mondiala: redistributia puterii economice; locul UE in economia globala; presiuni demografice
  4. Robustetea si rezilienta sistemelor social-economice: socuri conventionale si non-conventionale (inclusiv atacuri cibernetice)
  5. Schimbari de clima si mediul economic si social
  6. Economia si pandemia
  7. Economii emergente si economii avansate
  8.  Aderarea la zona euro

PROF. UNIV. DR. MIHAIL IONESCU – Adresă email: ionescu_mihail@yahoo.com

  1. Crize majore ale sistemului international de state
  2. Starea actuala a sistemului international de state ( post-pandemie COVID-19 )
  3. Sistemul international de state : trenduri si „dosare” istorice (1815-2014)
  4. Trenduri- topicuri relative la: balanţa de putere, securitate colectivă, bipolarism, unipolarism, multipolarism, hegemonie, războaie locale, hegemonie, colonialism, lupta de eliberare naţională, etc
  5. “Dosare”: tematici referitoare la evenimente istorice importante (ex: Acordurile Sykes-Picot din 1916 şi situaţia din Mideast; criza euro, etc.)

PROF. UNIV. DR. TEODOR MELEŞCANU – Adresă email: tmelescanu@yahoo.com

    1.Schimbarea naturii relatiilor internationale si a utilizarii fortei, in contextul conflictelor din Ucraina, Siria, Iran

    2. Regiunea Asia/Pacific – un important centru de greutate pe harta geopolitica

   3. Rolul statelor naționale in lumea globalizata

   4. Re-așezarea hărții geo-politice a lumii

   5. Hegemonia internațională și rolul său în echilibrul mondial

   6. Rolul statelor UE în asigurarea securității internaționale

  7. Conflicte regionale și impactul lor asupra securității internaționale

PROF. UNIV. DR. ADRIAN MIROIU – Adresă email: ad_miroiu@yahoo.com

  1. Teoria alegerii sociale
  2. Filosofie politică
  3. Aplicații ale teoriilor instituționale
  4. Politici publice
  5. Cercetări scientometrice
  6. Politici publice pentru învățământul superior
  7. Teorii ale sistemelor autoritare, dictatoriale sau totalitare

PROF. UNIV. DR. MIHAELA MIROIU –  Adresă email: mihaela.miroiu55@yahoo.com

AN DE LICHIDARE

PROF. UNIV. DR. IOAN MIRCEA PAŞCU Adresă email: impascu@snspa.ro

  1. Impactul crizelor structurale asupra sistemului international. Studiu de caz: pandemia COVID-19 si  accelerarea principalelor tendinte ale transformarii pe plan global
  2. Redistribuirea puterii în sistemul internațional. De la unipolarism la multipli centri de putere sau un nou sistem bipolar.
  3. Uniunea Europeana ca actor international – de la putere normativa la autonomie strategica
  4. Procesul decizional in politica externa si de securitate, respectiv politica comuna de securitate si aparare a UE. Studii de caz
  5. Perspective asupra viitorului politicii comune de securitate si aparare.
  6. Reconsiderarea parteneriatelor strategice ale Uniunii Europene: provocari si prioritati
  7. Continuitate si schimbare in relatiile transatlantice.
  8. Competitia globala intre Statele Unite si China. Este “capcana lui Tucidide" inevitabila?
  9. Relatiile Chinei cu Uniunea Europeana si cu statele membre ale Uniunii Europene
  10. Parteneriatul Estic și relația UE – Federația Rusă
  11. Reasigurarea strategică" și rolul NATO în securitatea europeană si globala.
  12. Situatia politica si strategica din Marea Neagra dupa anexarea ilegala a Crimeei. Roluri si responsabilitati ale NATO si UE
  13. Impactul inteligentei artificiale si al digitalizarii asupra politicii externe si politicii de aparare
  14. Vulnerabilități, riscuri și amenințări la adresa securității naționale
  15. Conflictele secolului XXI. Tipologie și studii de caz.

PROF. UNIV. DR. GEORGE MAIOR 

  1. Gândirea strategică în relaţiile internaţionale
  2. Impactul social și economic al evoluțiilor tehnologice
  3. Politici și managementul instituțiilor de apărare și securitate în secolul XXI
  4. Ordine și haos în lumea amenințărilor asimetrice și hibride
  5. Echilibrul puterii în era globalizării
LECT. UNIV. DR. MIRUNA BUTNARU-TRONCOTĂ –  Adresă email: miruna.troncota@dri.snspa.ro

  1. Postmodernism și globalizare
  2. Practici discursive de legitimare a deciziilor politice pe scena internațională
  3. Analiza intervenționismului umanitar
  4. Reconstrucție post-conflict
  5. Postcolonialism în relațiile internaționale
  6. Teoriile integrării europene
  7. Politici europene – mai ales politica de extindere și politica externă a UE
  8. Teorii geopolitice critice
  9. Europenizare din perspective interdisciplinare
  10.  Comunități discursive din UE și din vecinătatea strategică a UE (Parteneriatul estic, Balcanii de Vest)

CONF. UNIV. DR. ANDREI ȚĂRANU – ataranu@politice.ro

1. Populism

2. Istoria Populismului european

3. Populismul contemporan si impactul acestuia asupra democratiei

4. Cultura si Politica

5. Influenta literaturii, artei si muzicii asupra formarii ideologiilor si comportamentelor politice

6. Simbolica  Politica. Spațiul imaginarului politic

7. Mitologie Politice. Limbaj si semantica politica.

8. Istoria Doctrinelor si Ideologiilor Politice.

PROF. UNIV. DR. ADRIAN POP – pop@politice.ro
 
1. Sistemul internaţional și relaţiile internaţionale în perioada Războiului Rece;
2. Prăbuşirea regimurilor comuniste, tranziția politică și democratizarea în EuropaCentrală și de Est;
3. Ciclurile lungi în relațiile internaționale;
4. Geopolitica Europei de Sud-Est și regiunii extinse a Mării Negre;
5. Cooperarea regională în regiunea Mării Negre şi sud-estul Europei;
6. Politicile europene în domeniile relațiilor externe, securității și apărării;
7. Dinamica relaţiilor UE-Rusia în contextul vecinătății comune;Evoluția NATO în perioada post-Război Rece și cooperarea sa cu UE în sfera securității şi apărării;
8. Raporturile de putere pe plan mondial;
9. Impactul puterilor emergente asupra guvernanței globale
 

PROF. UNIV. DR. LILIANA POPESCU – Adresă email: liliana.popescu@politice.ro

1.  Procese de europenizare în vecinătatea UE

2.  Politică și societate la periferia și în vecinătatea estică a UE

3. Evoluții politice și sociale în R Moldova

4. Federația Rusă – procese politice și relații internaționale

5. Perpective comparate asupra evoluțiilor din vecinătatea estică și sud-estică a UE

6. Procese contemporane de democratizare și de erodare a democrației

7. Teme din perimetrul studiilor de gen, în particular dimensiunea participării politice

8. Teme aflate la intersecția dintre teoria politică și domeniul relațiilor internaționale

PROF. UNIV. DR. MIHAI PĂUNESCU – Adresă email: mihai.paunescu@politice.ro

1. Politici publice.

2. Instituționalism în analiza organizațională.

3. Politici educaționale.

4. Politici ale învățământului superior.

5. Politica științei și scientometrie.

6. Sisteme electorale si sisteme politice

7. Management public

LECT. UNIV. DR. TODOR ARPAD – Adresă email: todor.arpad@politice.ro

1. Politici de mediu la nivel național și la nivelul Uniunii Europene
2. Politici de dezvoltare durabilă la nivel național și la nivelul Uniunii Europene
3. Varietăți de capitalism
4. Politici de taxare, taxarea de mediu
5. Reformă constituțională și sisteme politice
6. Politici sociale, politici de austeritate la nivelul UE
7. Politici de dezvoltare regională și descentralizare
8. Sisteme naționale de coordonare a afacerilor europene
9. Politica externă a Uniunii Europene, în special în domeniul combaterii schimbărilor climatice, egalitate de gen, drepturile omului și menținerea păcii
10.Implementarea și analiza de impact a proiectelor din fonduri europene