Profesori și teme [Științe Politice]

Științe Politice

PROF. UNIV. DR. IORDAN BĂRBULESCU – Adresă email: iordanbarbulescu@snspa.ro

Politici publice europene

Instituţii europene

Proces decizional în Uniunea Europeană

Relaţii externe ale Uniunii Europene

Diplomatie si negocieri

Evaluare de politici publice europene

Relatia UE-ALC

PROF. UNIV. DR. CEZAR BÎRZEA (AN DE LICHIDARE) – Adresă email: cezarbirzea01@gmail.com

Cetatenia europeana

Politici publice

Securitate societala

Migrațiile umane în Europa

Integrarea minoritatilor

Politicile de dezvoltare

Multiculturalitatea

PROF. UNIV. DR. DANIEL DĂIANU – Adresă email: daniel.daianu@bnro.ro

Sistemul financiar international: criza, institutii, reforma cadrului de reglementare si supraveghere

Guvernanta in UE: criza zonei euro; Uniunea Bancara; noul sistem de guvernanta in UE; implicatii penru tarile nou intrate in UE;

Tendinte structurale in economia mondiala: redistributia puterii economice; locul UE in economia globala; presiuni demografice

Robustetea si rezilienta sistemelor social-economice: socuri conventionale si non-conventionale (inclusiv atacuri cibernetice)

Schimbari de clima si mediul economic si social

Economia si pandemia

Economii emergente si economii avansate

Aderarea la zona euro

PROF. UNIV. DR. MIHAIL IONESCU – Adresă email: ionescu_mihail@yahoo.com

Primul război din Golf – 1990: cauze si consecinţe; teme pe problematica sfârşitului Razboiului Rece şi al marii aliante SUA-URSS- dezbaterea privind extinderea NATO, orientarea vestică a URSS/Rusiei şi abandonarea ei;

Crizele dezmembrării Iugoslaviei- 1992- 1999: cauze ;consecinţe ; situaţia actuala ,  solutii azi  in Balcanii de Vest ; teme de la interventia NATO din 1999 la aparitia statului Kosovo sau acordul de la Dayton 

Septembrie 2001- declansarea războiului impotriva   terorismului: deshiderea erei  interventionismului  liberal ( teme pe misiuni de PKeeping în diverse ţări , de la Afganistan la Congo şi Mali sau Ucraina-caz special –  sub egide diverse- NATO, ONU, OSCE);

Invazia SUA din Irak – 2003- si Marele Orient Mijlociu: trenduri hegemonic si actori  implicati ( teme diverse pe acest topic ) 

“Primavara araba”: c auze, consecinte, actori implicati ,rezultate, orizonturi de asteptare ale marilor puteri  : teme de la izbucnirea mişcării în 2020-2011 la evenimentele din Libia, Egipt, Siria şi reintrarea Rusiei in Mideast în 2015 pe fondul anexării Ucrainei ;

Siria- o criza cu multiple dosare  ( contradicţii de mare putere, ciocnire shiiţi-sunniti, Iranul si Mediterana, Rusia si căutarea unui rol global prin prezentă mărită în Mediterana , SUA siMarele Orient Mijlociu, califatul arab versus razboiul impotriva teriorismului , etc. )  si radacini istorice ( colonialism, ciocniri religioase, etc. );

Criza datoriilor suverane ale UE si criza financiara globala 2008-2010-dimensiuni geopolitice, realinieri si aparitia politicii de putere; teme diverse

Cresterea exponentiala a Chinei si “capcanaluiTucidide” :este posibil razboiul hegemonic ?

Brexit si criza internă a UE- de la  neoliberalism la illiberalism / suveranism , populism si extremism .-teme diverse 

Pandemia global Sars-Covid-2 , influente geopolitice  , realinieri şi reraşezări sistemice- teme de la autonomia strategic a UE la reiterearea propunerii Rusiei pentru Marea Europă 

Momentul  unipolar al SUA si opozitia  multipolarismului: structura sistemica si strategii de mare putere (1993-2015)-teme diverse – noi ‘decupări’ geopolitice ( Marele Orient Mijlociu, Balcanii de Vest, Semiluna shiita , etc. ) ; alinieri si realinieri şi instituţii internaţionale noi si rolul celor vechi, etc.

PROF. UNIV. DR. TEODOR MELEŞCANU – Adresă email: tmelescanu@yahoo.com

Schimbarea naturii relațiilor internaționale și a utilizării forțri în contextul mondial

Evoluțiile internaționale în regiunea Asi-Pacific

Conflicte regionale și impactul lor asupra securității internaționale

Rolul statelor naționale și asigurarea securității internaționale

Hegemonia internațională și rolul său în echilibrul modial

Rolul statelor naționale și asigurarea securității internaționale

Asigurarea securității statelor membre ale NATO și UNIUNII EUROPENE

Perspectivele Balcanilor de Vest în relațiile cu UE

PROF. UNIV. DR. ADRIAN MIROIU – Adresă email: ad_miroiu@yahoo.com

Teoria alegerii sociale

Filosofie politică

Aplicații ale teoriilor instituționale

Politici publice

Cercetări scientometrice

Politici publice pentru învățământul superior

Teorii ale sistemelor autoritare, dictatoriale sau totalitare

PROF. UNIV. DR. MIHAELA MIROIU –  Adresă email: mihaela.miroiu55@yahoo.com

AN DE LICHIDARE

PROF. UNIV. DR. IOAN MIRCEA PAŞCU Adresă email: impascu@snspa.ro

Impactul crizelor structurale asupra sistemului international. Studiu de caz: pandemia COVID-19 si  accelerarea principalelor tendinte ale transformarii pe plan global.

Redistribuirea puterii în sistemul internațional. De la unipolarism la multipli centri de putere sau un nou sistem bipolar.

Uniunea Europeana ca actor international – de la putere normativa la autonomie strategica.

Procesul decizional in politica externa si de securitate, respectiv politica comuna de securitate si aparare a UE. Studii de caz.

Perspective asupra viitorului politicii comune de securitate si aparare.

Reconsiderarea parteneriatelor strategice ale Uniunii Europene: provocari si prioritati.

Continuitate si schimbare in relatiile transatlantice.

Competitia globala intre Statele Unite si China. Este “capcana lui Tucidide" inevitabila?

Relatiile Chinei cu Uniunea Europeana si cu statele membre ale Uniunii Europene. 

Parteneriatul Estic și relația UE – Federația Rusă.

“Reasigurarea strategică" și rolul NATO în securitatea europeană si globala. 

Situatia politica si strategica din Marea Neagra dupa anexarea ilegala a Crimeei. Roluri si responsabilitati ale NATO si UE.

Impactul inteligentei artificiale si al digitalizarii asupra politicii externe si politicii de aparare. 

Vulnerabilități, riscuri și amenințări la adresa securității naționale.

Conflictele secolului XXI. Tipologie și studii de caz.

PROF. UNIV. DR. GEORGE MAIOR 

Sisteme și procese de cunoaștere în era informațională

Paradigme și percepții în studiul și practica relațiilor internaționale

Instrumente și abordări diplomatice pentru secolul XXI

Falii și punți geostrategice: securitatea de la regionalism la globalism

Surse și tipuri de conflict și cooperare în era incertitudinii

Digitalizarea securității: între conectivitate, adversitate și inteligență artificială

Energia și mediul în noua arhitectură de securitate globală

 
CONF. UNIV. DR. MIRUNA BUTNARU-TRONCOTĂ –  Adresă email: miruna.troncota@dri.snspa.ro
 
Postmodernism și globalizare
Practici discursive de legitimare a deciziilor politice pe scena internațională
Analiza intervenționismului umanitar
Reconstrucție post-conflict
Postcolonialism în relațiile internaționale
Teoriile integrării europene
Politici europene – mai ales politica de extindere și politica externă a UE
Teorii geopolitice critice
Europenizare din perspective interdisciplinare
Comunități discursive din UE și din vecinătatea strategică a UE (Parteneriatul estic, Balcanii de Vest)

PROF. UNIV. DR. ANDREI ȚĂRANU – ataranu@politice.ro

Istoria Populismului european

Populismul contemporan si impactul acestuia asupra democratiei

Cultura si Politica: Influenta literaturii, artei si muzicii asupra formarii ideologiilor si comportamentelor politice

Simbolica  Politica. Spatiul imaginarului politic

Mitologie Politice. Limbaj si semantica politica.

Istoria Doctrinelor si Ideologiilor Politice.

PROF. UNIV. DR. ADRIAN POP – pop@politice.ro

Regimuri politice nedemocratice, disidență, opoziție și imperative geopolitice în Europa Centrală și de Est;
 
Sfârșitul Războiului Rece, prăbuşirea regimurilor comuniste și tranziția politică în Europa Centrală și de Est;
 
Ciclurile economice și politico-militare lungi în relațiile internaționale;
 
Continuitate și metamorfoză în geopolitica secolului XXI;
 
Noul regionalism. Cooperarea regională în regiunea extinsă a Mării Negre după Războiul Rece;
 
Tranziția de putere în secolul XXI;
 
Dinamica și perspectivele relaţiilor UE-Rusia în contextul vecinătății comune;
 
Evoluțiii ale complexelor și supercomplexelor regionale de securitate: Studii de caz;
 
Adaptarea și reziliența sistemului internațional în era complexității, incertitudinii, dezechilibriului, fragmentării și contestării;
 
Impactul puterilor emergente asupra distribuției de putere și guvernanței la nivel global și regional
 

PROF. UNIV. DR. LILIANA POPESCU – Adresă email: liliana.popescu@politice.ro

Relația dintre Uniunea Europeană și spațiul postsovietic

Relația Uniunea Europeană – Federația Rusă

Politici și relații externe în Estul European

Teme interdisciplinare relații internaționale – teorie politică; 

Teme interdisciplinare relații internaționale – studii de gen

Procese contemporane de democratizare și de erodare a democrației

Perspective feministe in relatii internationale

PROF. UNIV. DR. MIHAI PĂUNESCU – Adresă email: mihai.paunescu@politice.ro

Politici publice

Instituționalism în analiza organizațională

Politici educaționale

Politici ale învățământului superior

Politica științei și scientometrie

Sisteme electorale si sisteme politic

Management public

CONF. UNIV. DR. TODOR ARPAD – Adresă email: todor.arpad@politice.ro
 
Politici de mediu la nivel național și la nivelul Uniunii Europene
 
Politici de dezvoltare durabilă la nivel național și la nivelul Uniunii Europene
 
Varietăți de capitalism
 
Politici de taxare, taxarea de mediu
 
Reformă constituțională și sisteme politice
 
Politici sociale, politici de austeritate la nivelul UE
 
Politici de dezvoltare regională și descentralizare
 
Sisteme naționale de coordonare a afacerilor europene
 
Politica externă a Uniunii Europene, în special în domeniul combaterii schimbărilor climatice, egalitate de gen, drepturile omului și menținerea păcii
 
Implementarea și analiza de impact a proiectelor din fonduri europene
 
CONF. UNIV. DR. LAURENȚIU ȘTEFAN – Adresă email: laur_stefan@yahoo.com

Politică românească după 1989

Partide politice

Alianțe electorale și alianțe politice

Coaliții de guvernare

Formarea, funcționarea și terminarea guvernelor

Selecția, profilul politic și non-politic al prim-miniștrilor

Selecția și compoziția elitelor politice

Elite parlamentare, elite guvernamentale, elite locale

Instituții politice

Participare politică