Anul I

  • Participare la cursurile organizate îm cadrul Școlii Doctorale SNSPA. Fiecare student-doctorand va putea alege dintr-o listă de cursuri, pusă la dispoziție de Biroul Doctorate. Cursurile au un regim opțional, studenții putând alege numărul de cursuri pe care doresc să le urmeze, fără a ține cont de domeniul de doctorat de care ține cursul. Fiecare curs va dispune de 10 credite (ECTS), ce vor fi obținute în urma unei evaluări.
  • Prezentarea programului de cercetare – la finalul anului I (sesiunea septembrie), fiecare student va prezenta în fața comisiei de îmdrumare un program al cercetării doctorale (vezi template).

[Vezi cursuri 2020-2021 | .pdf]