Informare înscrieri admitere pentru etnicii români și pentru candidații nonEU (1-16 iulie)

Informare înscrieri admitere pentru etnicii români și pentru candidații nonEU (1-16 iulie)

Admiterea românilor de pretutindeni  (pentru candidaţi români şi etnici români, cu domiciliul stabil în străinătate, conform actului de identitate)

Înscrierea candidaților români de pretutindeni la programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat ale SNSPA se va desfășura online, în perioada 1-16 iulie 2021. Cererea de înscriere și dosarul de concurs se vor transmite doar online.

Procedura de admitere pentru românii de pretutindeni

Pentru admiterea în anul universitar 2021-2022 se aplică prevederile Metodologiei privind şcolarizarea românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, începând cu anul universitar 2017-2018, aprobat prin Ordin Comun MEN nr 3900/2017, MAE nr. A10/2046/26.05.2017, MRP nr. C/129/07.06.2017, publicată în MO nr 628/02.08.2017, Ordinul 4205/06.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licență, de masterat și de doctorat și prevederile MEC cu nr. 291GP/08.05.2020, privind cerințele de sănatate publică, aplicabile procesului de admitere la studii a cetățenilor străini şi a românilor de pretutindeni.

Potrivit metodologiei, tinerii din Republica Moldova, atât absolvenții cu bacalaureat în România, cât și cei cu bacalaureat în Republica Moldova, precum şi etnicii români din Albania, se vor putea înscrie doar online, prin intermediul mijloacelor electronice SNSPA şi vor candida pentru numărul de locuri alocate.

Puteţi consulta Metodologia, aici

Cerințe de sănătate publică aplicabile procesului de admitere la studii a cetățenilor străini și a românilor de pretutindeni aici.

Puteţi consulta Legea nr. 299/2007 republicată privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, aici.

Sesiunea iulie 2021

Studii universitare de doctorat

Perioada de înscriere: 1 – 16 iulie 2021.

Înscriere la studii universitare de doctorat pentru candidații etnici români (care au domiciliul stabil în străinătate conform actelor de identitate) are loc în două etape:

 1. Obținerea ordinului de acceptare la studii pentru etnicii români: completarea formularului de înscriere online și transmiterea documentelor, în perioada 1 – 16 iulie 2021
 2. Înscrierea la concursul de admitere pentru doctorat și susținerea colocviului în perioada care va fi anunțată pe website-ul Școlii Doctorale

Obținerea ordinului de acceptare la studii pentru etnicii români, eliberat de MEC
Pentru obținerea ordinului de acceptare la studii pentru etnicii români care se înscriu la studii universitare de doctorat, dosarul va cuprinde următoarele documente care se vor transmite online pe adresa de email etnici.romani@snspa.ro:

  • Cerere de înscriere la studii universitare de doctorat și declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • Declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română (Anexa 3);
   • Etnicii români din Republica Moldova vor transmite declarația fără a fi autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni;
   • Etnicii români din Albania vor depune la înscriere declarația autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.
  • Copie a actului de identitate;
  • Copia certificatului de naștere;
  • Copia certificatului de căsătorie, dacă e cazul;
  • Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea studiilor – copie după primele 3 pagini;
  • Diploma de bacalaureat sau echivalentă, de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal şi foaia matricolă traduse în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză), dacă este cazul;
  • Diploma de licență sau echivalentă acesteia și foaia matricolă traduse în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză), dacă este cazul;
  • Diploma de master și foaia matricolă traduse în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză), dacă este cazul;
  • Dovezile privind competenţa lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională (opţional);
  • Adeverinţă medicală din care să reiasă starea actuală de sănatate şi eventual antecedente personale legate de boli cronice și respectiv SARS-COV2.

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020-2021, pot prezenta la înscriere (în locul diplomelor) adeverințe eliberate de instituțiile de învățământ superior absolvite.

Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi atestatul de echivalare a acesteia eliberat de Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor – CNRED din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Înscrierea la concursul de admitere pentru doctorat și susținerea colocviului va avea loc în perioada anunțată pe website-ul Școlii Doctorale.
Pentru înscrierea la concursul de admitere pentru doctorat și sustinerea colocviului trebuie să urmați instrucțiunile transmise pe website-ul Școlii Doctorale.
Admiterea la doctorat constă în susţinerea unui colocviu organizat de Şcoala Doctorală. Romanii de pretutindeni se pot înscrie la examenul de admitere la doctorat numai după obținerea ordinului de acceptare la studii eliberat de MEC.
Candidatii care au promovat colocviul pot fi declarați admiși şi vor putea fi înmatriculaţi în anul universitar 2021 – 2022, în limita locurilor scoase la concurs.
Important
Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat este necesar acordul viitorului conducător de doctorat, exprimat în scris pe cererea şi pe fişa de înscriere.

Pentru întrebări legate de admiterea candidaţilor etnici români, ne puteţi contacta la adresa de e-mail etnici.romani@snspa.ro.

Categories: Admitere, Evenimente