SC-Despre

Domeniul Ştiinţele Comunicării din cadrul Şcolii Doctorale SNSPA

Profesori coordonatori

În prezent în cadrul domeniului sunt înmatriculaţi peste 50 de studenţi doctoranzi, coordonaţi de şase profesori:

 1. Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu
 2. Prof. univ. dr. Nicoleta Corbu
 3. Prof. univ. dr. Paul Dobrescu
 4. Prof. univ. dr. Grigore Georgiu
 5. Prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ
 6. Prof. univ. dr. Tudor Vlad

Cursuri oferite doctoranzilor în ştiinţele comunicării

 • EU Communication Policy – titular de curs: Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu
 • Metode de cercetare în ştiinţele comunicării – titulari de curs: Prof. univ. dr. Nicoleta Corbu şi Prof. univ. dr. Tudor Vlad
 • Evoluţia în era globalizării. Rolul Europei ca pol internaţional de putere– titular de curs: Prof. univ. dr. Paul Dobrescu

Cercetarea

Doctoranzii au posibilitatea să desfăşoare activităţi de cercetare şi să publice în institute ale FCRP.

Centrul de Cercetare în Comunicare (CCC), afiliat Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (FCRP), are ca obiectiv dezvoltarea activităţii de cercetare în ştiinţele comunicării şi în discipline conexe de către cadrele didactice şi doctoranzi. Centrul de Cercetare în Comunicare este organizator principal al conferinţelor şi workshopuri internaţionale sub egida FCRP.

Center for EU Communication Studies (CECS) iniţiază activităţi de cercetare privind comunicarea specifică Uniunii Europene, sfera publică europeană, euroscepticismul, afacerile europene, guvernanţa, procesul de europenizare.

Editura comunicare.ro pune la dispoziţia cadrelor didactice şi a doctoranzilor, spaţiu pentru publicarea lucrărilor din domeniul ştiinţelor socio-umane.

Cadrele didactice şi doctoranzii pot publica în Revista Română de Comunicare şi Relaţii Publice, periodic editat de  Centrul de Cercetare în Comunicare al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice.

Admiterea

Admiterea are loc în temeiul Regulamentului privind organizarea Concursului de Admitere la doctorat.

La concursul de admitere se pot înscrie numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară şi din străinătate, conform art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.

Tema propusă în proiectul individual de cercetare doctorală trebuie să se încadreze într-una dintre temele prioritare ale programului de cercetare doctorală al FCRP.

Candidaţii selectaţi pentru poziţiile de studenţi doctoranzi vor semna contractul de cercetare doctorală.

Printre obligaţiile de student doctorand, necesar a fi îndeplinite până la finalizarea programului, se numără:

 • prezentarea a minim trei rapoarte de cercetare în faţa comisiilor organizate în cadrul universităţii;
 • prezentarea a minim două lucrări la evenimente ştiinţifice naţionale sau internaţionale;
 • publicarea a cel puţin două articole în reviste ştiinţifice indexate în baze de date internaţionale.

Parcursul academic

Structura celor 3 ani de şcoală doctorală este următoarea:

Anul I – studenţii au posibilitatea să opteze pentru unul sau mai multe dintre cursurile oferite de şcoala doctorală. Acestea au caracter facultativ. La sfârşitul anului I, studenţii susţin în faţa unei comisii de specialitate un raport de cercetare cu privire la teză, etapele ce urmează să fie parcurse, metodologia propusa, etc. 

Anii II şi III – studenţii susţin trei referate, care vor sta la baza elaborării unor capitole din teză

La sfârşitul anului III, doctoranzii susţin teza în catedră şi ulterior în faţa comisiei desemnate.