Prof.univ.dr. Alina Bârgăoanu

 1. Sfera publică europeană
 2. Identitatea europeană
 3. Încadrarea mediatică a subiectelor europene
 4. Media şi sfera publică
 5. Comunicarea în Uniunea Europeană
 6. Rolul media în procesul de europenizare
 7. Media şi criza economică europeană

Prof.univ.dr. Nicoleta Corbu

 1. Teorii ale comunicării de masă (agenda setting, utilizări şi recompense, spirala tăcerii, fluxul comunicării în două trepte etc.)
 2. Identitate / identitate europeană
 3. Şcoli de gândire în ştiinţele comunicării
 4. Opinia publică
 5. Rolul stereotipurilor în comunicarea de masă
 6. Noi direcţii de analiză în teoriile comunicării în era reţelelor sociale
 7. Comunicare interculturală

Prof.univ.dr. Paul Dobrescu

 1. Est-Vest, noua fractură care se adaugă celei dintre nordul şi sudul european
 2. Ascensiunea lumii emergente şi problemele pe care le ridică pentru stabilitate şi cooperare
 3. Noi spatii de comunicare si practice cultural la nivel European
 4. Euroscepticismul ca dominant a spatiului public European
 5. Crizele care se anunta in perioada post criza

Prof.univ.dr. Grigore Georgiu

 1. Cultură şi comunicare. Teorii actuale privind influenţa noilor mijloacele de comunicare asupra universului cultural.
 2. Schimbarea paradigmelor culturale în lumea postmodernă (aplicaţii cu privire la ştiinţă, artă, religie, educaţie, comunicare).
 3. Teorii cu privire la cultura media. Manipulare şi violenţă simbolică.
 4. Raportul dintre cultura scrisă şi cultura media (audiovizual) în educaţia contemporană.
 5. Imagine şi limbaj în comunicarea artistică. Procesul de receptare artistică. Relaţia dintre artă şi public. Industrii culturale şi problema kitsch-ului. Analize şi aplicaţii aplicate asupra unor domenii particulare (film, literatură, arte plastice, urbanism, design etc.).
 6. Globalizare şi cultură. Problema identităţilor culturale în contextul globalizării şi al procesului de integrare europeană. Rolul sistemului mediatic în redefinirea identităţilor culturale.
 7. Comunicarea interculturală. Etnocentrism şi relativism cultural. Competenţe şi bariere în comunicarea interculturală. Aplicaţii.
 8. Diversitatea culturilor şi dialogul intercultural. Interferenţe şi hibridări culturale. Teorii privind diferenţele dintre culturi; factori, dimensiuni şi indicatori. Identităţile culturale ca sinteze între global şi local.
 9. Religii şi conflicte identitare. Teorii privind „ciocnirea civilizaţiilor” în lumea actuală. 
 10. Dezbateri privind criza Uniunii Europene. Reproblematizări privind raportul dintre naţional şi european, dintre identităţile culturale naţionale şi identitatea europeană emergentă. Euroscepticismul, criza imigranţilor şi problema identităţii culturale a Europei.
 11. Problema brandului de ţară. Imaginea României în Europa; probleme, abordări, proiecte.

Prof.univ.dr. Constantin Schifirneţ

 1. Globalizarea mass-media şi a societăţii.
 2. Rolul mass-media în globalizare
 3. Televiziunea publică şi social media
 4. Mass-media şi activismul social
 5. Consecinţele crizei economice în evoluţia mass-media
 6. Capital social şi social media
 7. Condiţiile de muncă pe platformele online
 8. Mass-media publică şi jurnalismul alternativ în România
 9. Auto-comunicare de masă (mass self-communication)
 10. Rolul new media în dezvoltarea culturii virtuale
 11. Comunicarea în societatea în reţea
 12. Efectele reţelelor sociale
 13. Identitate culturală, naţională şi de grup social în reţelele sociale online
 14. Interacţiune şi socializare în new media
 15. Gândirea comunicaţională
 16. Comunicarea la adolescenţi
 17. Contexte ale formării culturii civice prin Internet
 18. Diferenţele etnice în comportamentul de consum media
 19. Comunitatea locală şi presa locală într-o lume globală
 20. Industriile culturii
 21. Construcţia mediatică a europenizării societăţii româneşti
 22. Modernizare şi mass media
 23. Performanţă în societatea mediatică.
 24. Efectele noilor media asupra societăţii contemporane.
 25. Reconstrucţia realităţii sociale de către media
 26. Responsabilitatea jurnalistului.
 27. Societatea mediatică
 28. Societatea informaţională
 29. Presa online
 30. Influenţa Internetului asupra profesiei de jurnalist în România
 31. Contribuţia presei la formarea identităţii naţionale
 32. Monografia unei publicaţii – Adevărul, România liberă, Curentul, Ideea Europeană, Noua Revistă Română
 33. Monografia despre o personalitate a jurnalismului românesc

Prof.univ.dr. Tudor Vlad

 1. Criterii de evaluare a libertăţii presei
 2. Impactul noilor tehnologii asupra mass media şi asupra statutului comunicatorilor
 3. Evaluarea programelor academice de jurnalism din România
 4. Rolul presei in procesul de democratizare
 5. Pieţele mass media din Europa Centrală şi de Est