SA-Curricula

Teme prioritare de cercetare:

 

Prof. univ. dr. Ani Matei

 • Abordari sistemice integrate ale managementului si economiei publice
 • Inovarea socială și impactul său asupra dezvoltării sectorului public;
 • Specializare și coordonare în organizațiile sectorului public în condițiile afirmării guvernanței colaborative. Rolul mecanismelor de tip piață sau rețea;
 • Managementul adaptiv în contextul creșterii complexității administrative. Modele și strategii în sistemele administrației publice;
 • Modelarea și optimizarea structurilor și deciziilor administrative.

Prof. univ. dr. Irina Zlătescu

 • Drepturile omului in administrarea justitiei;
 • Liberul acces al cetatenilor europeni la functiile publice din statele europene;
 • Protectia informatiilor si a datelor personale prin modalitati administrative;
 • Promovarea si protejarea drepturilor omului prin mijloace contencioase si necontencioase;
 • Discriminare multipla;
 • Imigratia si integrarea migrantilor.

Prof. univ. dr. Emil Bălan

 • Reforma statului și a administrației publice

1.Constituționalizarea administrației publice. Repere pentru o Constituție administrativă;

2.Statul de drept. Justiție administrativă și contencios administrativ-fiscal;

3.Funcțiile și caracteristicile administrației publice contemporane;

4.Servicii publice.

 • Analiză instituțională

1.Capacitatea administrativă a organizației publice (elemente; standarde; conformitate); consolidare/ dezvoltare;

2.Raporturi administrative;

3.Tipuri de analiză și instrumente de investigare a fenomenelor administrative.

 • Administrația publică sub acțiunea normelor dreptului public

1.Calitatea reglementării (secundare). Politici și instrumente de asigurare;

2.Normativitatea organizării și funcționării administrației publice;

3.Sistematizarea și codificarea normelor administrației publice.

 • Buna guvernare/Buna administrare

1.Birocrație și procedura administrativă europeană;

2.Procedura actului  administrativ;

3.Răspunderea pentru actul de putere publică;

4.Etică și integritate în exercițiul funcțiilor și demnităților publice.

 • Administrație publică și resurse

1.Proces bugetar și politici fiscal-bugetare;

2.Politici domeniale;

3.Statute profesionale