SO-Curricula

Cursuri:    

Comunism, capitalism și post-comunism - Prof.univ.dr. Vladimir Pasti

Comunităţi sociale în România post-socialistă - Prof.univ.dr.Vintilă Mihăilescu

 

Fundamentele cercetării sociale - Prof. univ. dr. Alfred Bulai

Teme:

A. Paradigme ale investigației sociale

              Cantitativ și calitativ, realism și constructivism, empirism și ficționalism, problema măsurării fenomenelor sociale.      

B. Metode de cercetare în științele sociale

              Anchetă, interviu, focus grup, metode non-invazive, cercetare–acțiune, studiu de caz, etnografie, cercetarea istoriografică.   

C. Validitatea modelelor explicative

              Relativismul metodologic, testabilitatea modelor teoretice, limitele instrumentelor de măsurare, triangularizarea, validarea circulară, limitele cercetării sociale

   Cursul are trei teme mari. Fiecare are câte două trei subteme. Cursurile se vor concentra pe câteva texte care vor fi dezbătute, dar și pe analize concrete (la componenta B) care sunt legate de temele de cercetare de doctorat ale cursanților.

Luni, de la ora 18, la Decanat Științe Politice

 

Prof. univ. dr. Vintilă Mihăilescu

 1. Comunităţi sociale; structuri şi mecanisme recente
 2. Instituţii şi organizaţii în post-comunism
 3. Sociologia vieţii cotidiene
 4. Corp, sănătate, alimentaţie
 5. Migraţie şi diferenţiere socială

Prof. univ. dr. Vladimir Pasti

 1. Caracteristici ale regimului comunist și ale societatii socialiste romanesti
 2. Particularitati ale capitalismului si ale democratiei in Romania postcomunista
 3. Caracteristici, tendinte, evolutii ale tranzitiei postcomuniste in Romania (1989-2007)
 4. Noi tendinte ale politicii si societatii romanesti dupa 2007
 5. Elitele comunismului și ale postcomunismului si mobilitatea sociala
 6. Conflicte sociale latente si manifeste in Ro pre și post 1989
 7. Schimbari ale comportamentelor politice, economice si sociale ale populatiei în post-comunism
 8. Stiintele sociale și cercetarea stiintifica a societatii in Romania dupa 1990
 9. Ideologiile postcomunismului si ideologiile lumii occidentale (Europa Occidentala si UE)

Prof. univ. dr. Alfred Bulai

 1. Sociologie politică și electorală
 2. Comunicare socială și politică
 3. Sociologie publică
 4. Sociologia guvernării
 5. Epistemologia științelor sociale
 6. Fundamentele metodologice ale științelor sociale

Prof. univ. dr. Mihaela Vlăsceanu