MG – Curricula

Cursuri

CONF. UNIV. DR. FLORINA PÎNZARU

Impactul digitalizării asupra practicii manageriale
Managementul inovării și tehnologiei: cercetare-dezvoltare, strategii și noi modele de afaceri
Managementul resurselor și strategii de dezvoltare
Strategii manageriale și de marketing pentru crearea de plusvaloare
Managementul agilității organizaționale
Leadership și managementul echipelor de nativi digitali
Managementul programelor complexe de dezvoltare

CONF. UNIV. DR. ELENA-MĂDĂLINA VĂTĂMĂNESCU

Rolul capitalului intelectual în dezvoltarea organizațională
Resurse intangibile și competitivitate organizațională
Rolul capitalului intelectual în internaționalizarea afacerilor
Modele manageriale integrative și sustenabilitatea organizațiilor;
Comportament și diagnoză organizațională în organizațiile competitive
Impactul rețelelor sociale profesionale asupra competitivității manageriale
Strategii și practici manageriale B2B
Modele multidimensionale de analiză a practicilor organizaționale și manageriale.

PROF. UNIV. DR. DR. DHC CONSTANTIN BRĂTIANU

Managementul cunoștințelor în economiile emergente.
Managementul dinamicii cunoștințelor organizaționale.
Universitățile ca organizații care învață
Învățarea organizațională și organizațiile care învață.
Integrarea strategiilor de cunoștințe în strategiile corporative.
Riscuri associate managementului cunoștințelor
Managementul schimbării si managementul de criză

PROF. UNIV. DR. ADRIANA GRIGORESCU

Studii de management comparat public/privat și dezvoltare sustenabilă
Strategii manageriale și de marketing in afaceri publice și/sau private
Managementul performant și etică în afaceri
Managementul strategic și inovare in IMM-uri/organizații publice
Management integrat educație – mediul de afaceri – sector public
Capital uman – relația dintre educație și piața muncii
Economie și Guvernare Globala – studii și analize inter- și trans-disciplinare
Management comparat internațional
Globalizare - Politici și strategii de racordare instituționala
Managementul fondurilor europene în dezvoltarea instituțională