Susținerea tezei de doctorat:„PERCEPȚII ALE MEMBRILOR COMUNITĂȚII LGBT PRIVIND EXERCITAREA DREPTURILOR ȘI CALITATEA VIEȚII LOR ÎN ROMÂNIA. STUDIU DE CAZ: BUCUREȘTI (2000-2019)” de către candidatul MITE M. LIVIU MARIUS

Doctorand: MITE M. LIVIU MARIUS

Preşedinte comisie:Lect. univ.dr. habil. Todor Arpad, SNSPA

Coordonator stiintific: Prof. univ. dr. Liliana Popescu SNSPA

Prof.univ.dr,  Mihai Păunescu, SNSPA - Referent oficial

Prof.univ.dr. Laura Grunberg, Universitatea București – Referent oficial

Conf.univ.dr. Anca Dohotariu, Universitatea București - Referent oficial

Susţinerea online va avea loc pe data de 30 septembrie 2020, ora 15:30. Susținerea este publică, pentru detalii vă rugăm să consultați Biroul Școlii Doctorale, la adresa doctorat@snspa.ro

Teza poate fi consultată la biblioteca SNSPA.

Rezumat - RO  EN

CV - RO EN