Susținerea tezei de doctorat: „COMPORTAMENTUL INTERNAȚIONAL AL STATELOR EX-SOVIETICE ȘI MARILE PUTERI SISTEMICE (1991-2015): CAZUL UCRAINEI ȘI KHAZAHSTANULUI” de către candidata GRIGORE (INDREIU) A. ALEXANDRA MIHAELA

Doctorand: GRIGORE (INDREIU) A. ALEXANDRA MIHAELA

Preşedinte comisie: Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu, SNSPA

Coordonator stiintific:  Prof. univ. dr. . Mihail IonescuSNSPA 

Prof.univ.dr,  Ioan Mircea Pașcu SNSPA - Referent oficial

Prof.univ.dr. Gheorghe Poede, Universitatea Al. I. Cuza, Iași – Referent oficial

Cercetător științific gr. II, Șerban Filip Cioculescu, ISPAIM - Referent oficial

Susţinerea online va avea loc pe data de 29 septembrie 2020, ora 09:00. Susținerea este publică, pentru detalii vă rugăm să consultați Biroul Școlii Doctorale, la adresa doctorat@snspa.ro

Teza poate fi consultată la biblioteca SNSPA.

Rezumat - RO  EN

CV - RO EN