Susținerea tezei de doctorat:„DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE DE PREVENIRE, IDENTIFICARE ȘI SANCȚIONARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ÎN EXERCITAREA FUNCȚIILOR ȘI DEMNITĂȚILOR PUBLICE” de către candidata IVĂNIȘI (MITUȚOIU) C. DANIELA

Doctorand: IVĂNIȘI (MITUȚOIU) C. DANIELA 

Preşedinte comisie: Conf. univ. dr. Diana Iancu, SNSPA 

Coordonator stiintific: Prof. univ. dr. Emil Bălan, SNSPA 

Prof.univ.dr. Irina ZlătescuSNSPA   - Referent oficial

Conf.univ.dr. Dana Alexandru, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu – Referent oficial

Conf.univ.dr. Cristinel Iftene, Universitatea Ovidius Constanța - Referent oficial

Susţinerea online va avea loc pe data de 28 iulie 2020,ora 10:00. Susținerea este publică, pentru detalii vă rugăm să consultați Biroul Școlii Doctorale, la adresa doctorat@snspa.ro

Teza poate fi consultată la biblioteca SNSPA.

Rezumat - RO  EN

CV -  RO  EN