Modificarea calendarului de acordare a burselor pentru semestrul II, anul universitar 2019-2020

Ca urmare a măsurilor suplimentare de prevenţie pentru diminuarea răspândirii virusului Covid-19, respectiv restrictionarea accesului în sediile universității a tuturor studenților și cadrelor didactice, SNSPA va convoca comisiile de bursă și va publica rezultatele la o dată ulterioară, conform aprobării Consiliului de Administrație. Comisiile vor analiza toate cererile depuse până la data de 13.03.2020, iar plata se va face pentru toată perioada, conform prevederilor legale.