Susţinere Teză De Abilitare Monica Paulina Pătruț: COMUNICAREA POLITICĂ PRIN SOCIAL MEDIA: PERSPECTIVE TEORICE ȘI REALITĂȚI ROMÂNEȘTI

Candidat

  Conf. univ. dr. Pătruț Monica Paulina

Instituția la care este titular candidatul

 Universitatea Vasile Alecsandri, Bacău

Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare

Ştiinţe ale comunicării

Data și ora susținerii publice

12 iunie 2020, ora 11

Locul susținerii publice a tezei de abilitare

Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, Bd. Expozitiei, Nr.30A, et. 8, sala 804

Titlul tezei de abilitare

 COMUNICAREA POLITICĂ PRIN SOCIAL MEDIA: PERSPECTIVE TEORETICE ȘI REALITĂȚI ROMÂNEȘTI

Componenţa Comisiei de abilitare

Prof .Univ.Dr. NICOLETA CORBU - SNSPA

Prof .Univ.Dr. DELIA CRISTINA BĂLAȘ - UBB CLUJ

Prof .Univ.Dr. ELENA ABRUDAN - UBB CLUJ

Curriculum Vitae

fișier

Lista de lucrări

 fișier

Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

fișier

Rezumatul tezei de abilitare

RO EN

Raportul comisiei de abilitare

fisier