Concurs admitere Scoala Postdoctorală

SNSPA organizează concursul de admitere la Scoala Postdoctorală în luna septembrie 2019.

Perioada de înscriere: 9 – 19 septembrie 2019, ora 13:00

Programul de înscriere: Luni-Joi 10:30-16:00; Vineri 10:30- 13:30

Concurs: interviu proiect de cercetare – 19 septembrie 2019, ora 15:00

Rezultate:  23 septembrie 2019

Număr de locuri: 20 subvenționate

Durata studiilor: 1 an

 

Criteriile de selecție:

– candidatul  a obţinut  titlul ştiinţific de doctor cu cel mult  5 (cinci) ani înainte de admiterea în programul de cercetare postdoctorală; titlul de doctor trebuie să fi fost obţinut într-unul dintre domeniile programelor doctorale ale SNSPA sau într-un domeniu înrudit/conex;

– canditatul a publicat cel puţin un articol într-o revistă ştiinţifică indexată în minim două baze de date internaţionale şi/sau cotate ISI (conform domeniului/ subdomeniului doctoral), criteriul este considerat îndeplinit şi în cazul volumelor publicate în calitate de coautor/ coeditor;

– candidatul a participat la cel puțin o conferință naţională sau internaţională

 

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente și va fi depus la biroul Scolii Doctorale SNSPA (Bdul. Expoziției 30A, etaj 8, sala 802)

a) fişa de înscriere, în formatul stabilit în anexa 1 (AICI)

b) copie a  diplomei  de  doctor  sau  a  ordinului  MEN  privind  acordarea  titlului  de  doctor, pentru dosarul de înscriere, în cazul în care diploma de doctor sau ordinul MEN privind acordarea titlului de doctor nu au  fost emise, se  acceptă adeverinţa eliberată de Şcoala Doctorală privind susţinerea publică a tezei de doctorat; adeverinţa trebuie să precizeze data susţinerii, domeniul ştiinţific, numele conducătorului de doctorat, titlul tezei şi, dacă este cazul, calificativul obţinut;

c) copie a dovezii echivalării diplomei de doctor de către MEN, dacă titlul de doctor este obţinut în străinătate;

d) curriculum vitae în format EuroPass, însoţit de lista lucrărilor publicate/prezentate;

e) copie legalizată (sau copie și original) a certificatului de nastere;

f) copie legalizată (sau copie și original) a certificatului de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);

g) o scrisoare de recomandare din partea unui profesor coordonator de doctorat din cadrul SNSPA,  din  domeniul/  subdomeniul  doctoral  pentru  care  candidează,  profesor  care  îşi asumă  mentoratul  candidatului  în  cazul  în  care  acesta  din  urmă  obţine  o  poziţie  de cercetător postdoctoral;

h) copie a unei lucrări publicate de candidat (în calitate de autor şi/sau coautor) în reviste ştiinţifice indexate în minim două baze de date internaţionale şi/sau cotate ISI ;

i) proiectul individual de cercetare postdoctorală, în formatul stabilit în anexa 2 (AICI)

j) declaraţie pe propria răspundere privind înţelegerea obligaţiilor contractuale care vor fi impuse cercetătorilor postdoctorali în cazul în care vor fi admişi, în formatul stabilit în anexa 3 (AICI)