Susținerea tezei de doctorat: „ VALORI MODERNE, PERFORMANȚA ÎN MUNCĂ ȘI SATISFACȚIA CU VIAȚA LA ANGAJAȚI ROMÂNI DIN COMPANII MULTINAȚIONALE ȘI NAȚIONALE” de către candidatul BODEA P. IZIDOR

Doctorand: BODEA P. IZIDOR

Preşedinte comisie: Conf. univ. dr. ANDREI ȚĂRANU, SNSPA – Preşedinte

Coordonator stiintific:  Prof. univ. dr. VINTILĂ MIHĂILESCU, SNSPA

Referenți științifici:

Conf.univ.dr. ALFRED BULAI, SNSPA - Referent oficial

Prof. univ. dr. VASILE MACOVICIUC, Academia de Studii Economice - Referent oficial

Prof.univ.dr. MIRCEA VASILESCU, Universitatea din București – Referent oficial

Susţinerea va avea loc pe data  de 18 iunie 2019, la sediul SNSPA din Bdul. Expoziției nr. 30A, ora 11:00

Teza poate fi consultată la biblioteca SNSPA.

Rezumat - RO  EN

CV -  RO  EN