Susținerea tezei de doctorat: „Alegerea școlii. Analiza mecanismelor de înscriere în învățământul preuniversitar. Studiu de caz: admiterea la liceu în București” de către candidata GHEBA M. ANDREEA

Doctorand: GHEBA M. ANDREEA

Preşedinte comisie: Conf. univ. dr. Andrei ȚĂRANU, SNSPA

Coordonator stiintific:  Prof. univ. dr. Adrian MIROIU, SNSPA

Referenți științifici:

Prof. univ. dr. Mihai PĂUNESCU, SNSPA - Referent oficial

Prof. univ. dr. Romiță IUCU-BUMBU, Universitatea din București  - Referent oficial

Conf.univ.dr. Claudiu TUFIȘ, Universitatea din București – Referent oficial

Susţinerea va avea loc pe data  de 6 mai 2019, ora 12.00, sala 804,  la sediul SNSPA din Bdul. Expoziției nr. 30A.

Teza poate fi consultată la biblioteca SNSPA.

Rezumat - RO  EN

CV -  RO  EN