Susţinerea Publică A Tezei De Doctorat: „INTERVENȚIONISMUL MARILOR PUTERI ÎN AFRICA DUPĂ RĂZBOIUL RECE: LEGITIMITATE, NORME ȘI SCHIMBARE” de către candidatul VOICU G. ALEXANDRU IONUȚ

Doctorand: VOICU G. ALEXANDRU IONUȚ

Preşedinte comisie: Conf. univ. dr. Iordan Gh. BĂRBULESCU, SNSPA 

Coordonator stiintific: Prof. univ. dr. Teodor MELEȘCANUSNSPA 

Referenți științifici:

Prof. univ. dr. Mihail IONESCU,  SNSPA - Referent oficial

Cercetător principal grad I, Petre OTU, ISPAIM – Referent oficial

Prof.univ.dr. Teodor FRUNZETI, Universitatea Titu Maiorescu– Referent oficial

Susţinerea va avea loc pe data  de 30 iulie 2018, ora 14.00, sala 804, la sediul SNSPA din Bdul. Expoziției nr. 30A.

Teza poate fi consultată la biblioteca SNSPA.

Rezumat - RO EN

CV - RO EN