Susţinerea Publică A Tezei De Doctorat: Emergența politicii maritime de securitate a UE: cazul operațiunilor militare navale desfășurate în cadrul Politicii de securitate și apărare comună (PSAC)

Doctorand: BOȘILCĂ V. RUXANDRA-LAURA

Preşedinte: Prof.univ.dr. Iordan BĂRBULESCU

Coordonator ştiintific: Prof.univ.dr. Ioan Mircea PAȘCU

Coordonator ştiintific: Dr. Marianne RIDDERVOLD, ARENA Centre for European Studies, University of Oslo

Referenţi ştiintifici:

Prof.univ.dr. Vasile Secăreș – SNSPA

Prof.univ.dr. Teodor Frunzeti – Universitatea Titu Maiorescu din București

Prof.univ.dr. Gheorghe Poede – Universitatea Al.I. Cuza din Iași

Susţinerea va avea loc pe data de 15 decembrie 2017 la sediul SNSPA din Bdul. Expoziției nr. 30A, et. 8, sala 804, ora __.

Teza poate fi consultată la biblioteca SNSPA din sediul SNSPA, Bdul, Expoziției nr. 30A.

CV: RO EN

Rezumat: RO EN