Susţinere Teză De Abilitare: Neo-instituționalism în analiza organizațiilor și politicilor publice

Candidat

Prof.univ.dr. Mihai PĂUNESCU

Instituția la care este titular candidatul

Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București

Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare

Ştiinţe Politice

Data și ora susținerii publice

 6 septembrie 2017, 12:00

Locul susținerii publice a tezei de abilitare

Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București

Bd. Expozitiei, Nr.30A, et. 8, sala 804

Titlul tezei de abilitare

Neo-instituționalism în analiza organizațiilor și politicilor publice

Componenţa Comisiei de abilitare

1. Prof.univ.dr. Adrian MIROIU – SNSPA
2. Prof.univ.dr. Lazăr VLĂSCEANU – Universitatea București

3. Prof.univ.dr. Romita Iucu-Bumbu - Universitatea Bucuresti

Curriculum Vitae

fișier

Lista de lucrări

fișier

Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

fișier

Rezumatul tezei de abilitare

RO EN

Raportul comisiei de abilitare

fisier