Susţinerea Publică A Tezei De Doctorat: Situaţia Politică a Femeilor Arabe după Revoluţii. Studiu de caz: Egipt

Doctoranda: Ahmad LAMIS

Preşedinte comisie: Prof.univ.dr. Mihai PĂUNESCU - SNSPA

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Mihaela MIROIU - SNSPA

Referenți științifici: 

Conf.univ.dr. Liliana POPESCU - SNSPA

Conf.univ.dr. Laura Grünberg - Universitatea București

Conf.univ.dr. Oana BĂLUȚĂ – Universitatea Bucuresti

Susţinerea va avea loc pe data de 18 mai 2017, ora 11:00, la sediul SNSPA din Bdul. Expoziției nr. 30A, et.8, sala 804.

Teza poate fi consultată la biblioteca SNSPA.

Rezumat - RO EN

CV - RO EN