Susţinerea Publică A Tezei De Doctorat: Politici și instrumente fiscal-bugetare în contextul bunei guvernări. Rolul taxei pe valoare adăugată

Doctoranda: Marilena ENE

Preşedinte comisie: Conf.univ.dr. Diana Camelia IANCU - SNSPA

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Emil BĂLAN - SNSPA

Referenti stiintifici: 

Prof.univ.dr. Irina ZLĂTESCU - SNSPA

Prof.univ.dr. Magdalena IORDACHE PLATIS - Universitatea București

Conf.univ.dr. Răzvan PAPUC – Universitatea Bucuresti

Susţinerea va avea loc pe data de 30 martie 2017, ora 09:00, la sediul SNSPA din Bdul. Expoziției nr. 30A, et.8, sala 804.

Teza poate fi consultată la biblioteca SNSPA.

Rezumat - RO EN

CV - RO EN