Susţinerea Publică A Tezei De Doctorat: Efectele emigraţiei masive. O cercetare din perspectiva capitalului uman

Doctoranda: Maria-Margareta NITU

Preşedinte comisie: Conf.univ.dr. Mihai CERCEL - SNSPA

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Cezar BIRZEA

Referenti stiintifici: 

Prof.univ.dr. Iordan BARBULESCU - SNSPA

Prof.univ.dr. Mihai KORKA - ASE

Cercetator stiintific II Adela Mihaela TARANU - Institutul de Stiinte ale Educatiei

Susţinerea va avea loc pe data de 23 noiembrie 2016 la sediul SNSPA din Bdul. Expoziției nr. 30A, ora 12:00, sala 428.

Teza poate fi consultată la biblioteca SNSPA.

CV: RO FR

Rezumat: RO FR